Nieuws

Stevens: accountants in business moeten zich vaker laten horen

Accountants in business "zijn bij uitstek in staat de zin en onzin van grootschalig uitgerolde energietransities te onderkennen en bij te sturen". Dat zegt Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie, in zijn column in het FD. "Zij moeten zich vaker laten horen."

Stevens refereert in zijn column aan de jongste Dag van de Financial, die eind juni door de NBA werd georganiseerd en waar hij zelf een vurig slotbetoog hield. Hij was verheugd te zien hoe accountants in business tijdens dat evenement ervaringen en kennis deelden om bedrijfsprocessen rondom duurzaamheid beter te kunnen evalueren.

"Het besef dat behoud van winstgevendheid nodig is om de energietransitie te bekostigen, bleek ruimschoots aanwezig", aldus Stevens. "De uitdaging beide doelen te dienen leidde tot constructieve discussies tussen mensen die vertrouwd zijn met de dilemma's van de werkvloer. Zij wegen bijna van nature bij de besluitvorming over investeringsprojecten ook de maatschappelijke consequenties mee. Niet door inbreng van vrijblijvende persoonlijke meningen, maar door gedocumenteerde alternatieven aan te dragen en zo hun corebusiness te versterken door betrouwbare en transparante analysemethoden te ontwikkelen."

Voetafdruk

Volgens de hoogleraar vraagt de maatschappij steeds meer om informatie over de kernwaarden van ondernemingen. "Bedrijven moeten kunnen aangeven wat hun CO2-voetafdruk is en andere vormen van schadelijke emissie kunnen kwantificeren om te kunnen beoordelen of, en zo ja in hoeverre, aan de gestelde welzijnscriteria wordt voldaan. Dat vereist aanpassing van de kaders en uitgangspunten van het vak."

Economie wordt door dergelijke ontwikkelingen weer meer een gedragswetenschap, meent Stevens. Dat heeft ook gevolgen voor de rol van de accountant. "In zijn valideringsrol moet de accountant adviserende vakspecialisten die te scherp aan de wind zeilen tot bedachtzaamheid manen. Hij staat borg voor het gehalte van het maatschappelijk verantwoord ondernemen."

Het project Innovatie van de NBA heeft 'Expeditie Ware Winst' ontwikkeld, een tweedaagse reis door Nederland voor accountants en financieel professionals. Er worden innovatieve ondernemers bezocht die al zijn begonnen of al bewezen succesvol zijn met nieuwe businessmodellen.

FD-column 'Expertise en kennis van accountants in het bedrijf zijn van grote waarde voor de energietransitie'

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.