Nieuws

PwC Nederland boekt ‘solide financiële resultaten’

De omzet van PwC Nederland is in het verslagjaar met ruim zes procent gestegen, naar € 884,1 miljoen. Alle disciplines noteerden omzetgroei. Het resultaat nam licht toe, van € 161,6 miljoen naar € 163,3 miljoen. De organisatie spreekt van “solide financiële resultaten”.

De omzet in Assurance steeg van € 332,2 miljoen vorig jaar naar € 349,1 miljoen nu. Tax & Legal steeg licht van € 278,1 miljoen naar € 280,9 miljoen. Advisory ging van € 222,4 miljoen naar  € 253,1 miljoen. Een en ander blijkt uit het Jaarbericht 2018/2019 van PwC Nederland. 

Het aantal PwC’ers in ons land groeide met 346 tot 5.437 mensen (stand per 30 juni 2019). PwC trok onder meer extra personeel aan voor de eigen kwaliteitsagenda, met name in Assurance, en om de werkdruk te verminderen. De winstgevendheid van Assurance is door de hogere bezetting iets gedaald. De winstgevendheid van Tax & Legal en Advisory groeide wel.

Ondanks de krappe arbeidsmarkt daalde het verloop binnen PwC van 13,3 naar 11,3 procent. Het ziekteverzuim steeg wel iets, naar vier procent. De organisatie heeft een aantal maatregelen genomen om dat terug te dringen. Zo krijgen alle medewerkers een “well-being budget” van € 750 om aan hun welzijn en duurzame inzetbaarheid te werken.

Kwaliteit

Agnes Koops, voorzitter van PwC Accountants, stelt in het FD dat de assurancetak niet alleen meer mensen aantrekt, maar ook investeert in nieuwe technologie, die veel handwerk over kan nemen en de controle kan verbeteren. "Accountants moeten de tijd en de rust krijgen om op hun werk te reflecteren."

Volgens bestuursvoorzitter Ad van Gils is PwC op het terrein van cultuur "verder opgeschoven in de richting van onze nagestreefde waarden" en tonen onderzoeken aan "dat we stappen hebben gezet op het gebied van kwaliteit".

Koops geeft daarnaast in het PwC-persbericht aan dat de organisatie benieuwd is naar de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA), naar het derde rapport van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en naar de uitkomsten van lopend onderzoek van de AFM naar kwaliteitsgerichte cultuur. "Wij staan open voor elke verandering die kan bijdragen aan duurzaam vertrouwensherstel. Wij vertrouwen erop dat de CTA een scherp oog heeft dat die veranderingen daadwerkelijk en onderbouwd positief zullen bijdragen aan het gewenste doel."

De ambitie van PwC is om in 2030 volledig circulair te zijn; momenteel geldt dat voor veertig procent van de bedrijfsvoering. In het boekjaar is twee miljoen euro geïnvesteerd in het duurzamer maken van de organisatie. 

Jaarbericht 2018/2019 PwC Nederland

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.