Nieuws

Nieuw samenwerkingsverband voor accounting-vraagstukken in circulaire economie

Een pilot project van Dura Vermeer en de Provincie Overijssel moet als praktijkcase helpen om te onderzoeken hoe een 'circulaire weg' kan worden geëxploiteerd als 'Road-as-a-Service'. Een nieuwe coalitie voor circulaire accounting presenteert een white paper over het project.

Dura Vermeer wil het economisch eigendom van de weg behouden, waarbij het bouwbedrijf het gebruik van de weg (‘functionaliteit’) als dienst levert aan de klant, in dit geval de Provincie Overijssel. Dat moet de leverancier prikkelen om de weg naar beste kunnen en expertise te onderhouden. Dit leidt uiteindelijk tot een hogere restwaarde.

De publicatie laat zo zien hoe de bestaande praktijk van financiering en verslaggeving in de circulaire economie kan veranderen. Het voeren van de discussie over contractvormen en hun consequenties levert nieuwe inzichten op, aldus het samenwerkingsverband, dat zich presenteert als Coalitie Circulaire Accounting (CCA).

Verkoop of geen verkoop

Fundamentele vraag is of er wel of geen verkoop plaatsvindt. Financiële verslaggeving gaat over economisch eigendom en de overdracht van risk & reward, zo stelt de CCA. Als aan het eind van de contractperiode het economisch eigendom wordt overgedragen aan de klant, verschijnt dit toch vanaf het begin op haar balans, net als bij een 'gewone' verkoop het geval zou zijn. Alternatief is om expliciet het doorlopende karakter van de overeenkomst te benadrukken, waarbij er geen overdracht plaatsvindt.

Deze eigendomskwestie heeft gevolgen voor het hergebruik van de weg en zijn materialen, op het moment van het 'oogsten' van de grondstoffen. De eigenaar van de weg krijgt een prikkel voor het optimaliseren van de duurzaamheid van de weg, het onderhoud en het (her)gebruik van grondstoffen. Met in potentie als gevolg: langere levensduur, lagere onderhoudskosten en hogere restwaarde van de materialen, aldus het samenwerkingsverband.

Coalitie

De nieuwe Coalitie Circulaire Accounting (CCA) is een samenwerking tussen Circle Economy, Sustainable Finance Lab, de NBA, Dura Vermeer, ABN Amro, Rabobank, KPMG, Provincie Overijssel en wetenschappers van Erasmus Universiteit Rotterdam, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business University en Avans Hogeschool. De CCA is medegefinancierd door Nederland Circulair!

Het white paper van de CCA over het pilot project is online beschikbaar. In 2020 wil de nieuwe coalitie nog drie andere circulaire cases uitwerken, om obstakels in accounting, verslaggeving en waardering te identificeren en hiervoor praktische oplossingen te bieden.

Op dinsdag 4 februari a.s. organiseert de NBA samen met KPMG een bijeenkomst in de Week van de Circulaire Economie. Daar wordt ook ingegaan op het genoemde pilotproject. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.