Nieuws

PwC haalt met flinke omzetgroei EY in

PwC heeft ondanks de coronacrisis een sterke omzetstijging van 7,4 procent behaald. Het accountants- en advieskantoor stoot met een totale omzet van 949,8 miljoen euro EY van de tweede plaats in de lijst van grootste accountantskantoren.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2019/2020, dat afliep op 30 juni. Het bedrijfsresultaat steeg met twee procent, tot 164,5 miljoen euro. Vooral de servicelijn Advisory toonde een sterke groei van maar liefst 25,5 procent. Dit is ook voor het eerst in vijf jaar tijd dat de Advisory-tak meer omzet draait dan de servicelijn Tax & Legal. Opvallend is verder dat de omzet van de servicelijn Assurance met 20 miljoen afnam, een daling van 5,2 procent. Ook de winst van Assurance nam sterk af, van 46,3 miljoen naar 37,8 miljoen euro.

PwC zegt dat het teruglopen van de omzet en het resultaat bij Assurance te maken heeft met het wegvallen van een aantal adviesprojecten die PwC onder die vlag doet. Daarnaast wordt er aanhoudend "fors geïnvesteerd" in de accountants, om de kwaliteit van controles continu te verhogen. Volgens PwC zijn er geen controleklanten vertrokken.

Omzet per servicelijn (in mln. euros)

  2019/2020 2018/2019 %
Assurance 372,4 392,9 -5,2
Tax & Legal 271,9 247,3 9,9
Advisory 304,8 242,9 25,5
Overig 1,0 0,7 42,9
Totale omzet 949,8 884,1 7,4
Bedrijfsresultaat 164,5 163,3 0,7

Cfo Jolanda Lamse zegt dat de vraag naar de dienstverlening van PwC over het algemeen gestegen is, maar dat de coronacrisis wel een stempel heeft gedrukt op de resultaten. "Tot aan Covid-19 zagen we een sterke groeitrend. Het laatste kwartaal van ons boekjaar werd die trend gekeerd door de invloed van Covid-19 op de wereld en onze klanten. Het uiteindelijke resultaat geeft ons de ruimte om te blijven investeren in onze dienstverlening, vaardigheden en innovatie."

Het afgelopen boekjaar laat zich volgens bestuursvoorzitter Van Gils in één woord samenvatten: Covid-19. "De coronacrisis had impact op ons leven, de maatschappij en de economie. Ondanks de tragiek die de crisis meebrengt voor velen op persoonlijk vlak en in bepaalde sectoren van onze economie, hebben we in de crisis ook positieve ontwikkelingen gezien. Vanuit huis zijn we in staat gebleken om samen te blijven werken met onze klanten."

De relevantie van de digitale transformatie werd volgens Van Gils eens te meer duidelijk in de plotselinge omslag naar virtueel werken en zaken doen. "De versnelde digitalisering leidt tot vraagstukken bij onze klanten over nieuwe business modellen, toekomstig werken, duurzaamheid, en over veiligheid van informatie en privacy."

Aan het begin van de crisis heeft PwC de Covid-19 helpdesk opgericht: een vraagbaak voor zzp-ers, sociaal ondernemers en culturele instellingen. “Door de crisis hadden zij veel vragen. Wij hebben hen daarbij geholpen. Het enthousiasme en de inzet die collega’s toonden om deze ondernemers te helpen, was heel bijzonder om te zien”, zegt Van Gils. 

Publieksverslag

Van Gils ziet ook verbeterpunten. Zo zijn er de afgelopen jaren goede stappen gezet in het diversiteitsbeleid van PwC, maar in het licht van de actualiteit vindt de bestuursvoorzitter dat deze verandering ook bij PwC sneller moet gaan. "Om echt die inclusieve organisatie te worden en onze diversiteitsdoelen te halen die we onszelf hebben gesteld, moeten we het tempo van onze transformatie versnellen. Ook al hebben we goede stappen gezet, dit onderwerp blijft bovenaan de agenda staan."

PwC publiceert daarom voor het eerst dit jaar een zogenoemd 'Publieksverslag'. Van Gils: "Hierin leggen we uit wie wij zijn, hoe wij zelf transformeren en hoe we een bijdrage willen leveren aan de hand van onze maatschappelijke thema’s. We zien in onze dienstverlening de behoeften van de markt en de klant geleidelijk evolueren en verschuiven in onze dienstverlening van branchespecifieke thema’s naar meer sectoroverschrijdende thema’s."

PwC heeft vier maatschappelijke thema's gedefinieerd. "Deze thema's zijn duurzame vooruitgang, risk & regulatory, future of work en future of finance. Deze uitdagingen spelen natuurlijk ook voor onze eigen organisatie. Voor ons publieksverslag hebben we per thema externe experts gevraagd met elkaar in gesprek te gaan. Zo stimuleren we ook onszelf om vanuit verschillende perspectieven naar elk onderwerp te kijken."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.