Nieuws

Jaarverslagen Europese banken geven te weinig inzicht in duurzaamheid van investeringen

De jaarverslagen van grote Europese systeembanken geven onvoldoende inzicht in de mate van duurzaamheid van investeringen en financieringen. Dat blijkt uit de vijfentwintigste editie van Het Jaar Verslagen.

Banken spelen door investering en financiering een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame economie. Uit de onderzochte jaarverslagen 2019 blijkt dat er ondanks de omvang van hun verslagen onvoldoende inzicht wordt geboden in bepaalde kerninformatie.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mate waarin investeringen en financieringen betrekking hebben op activiteiten in 'groene energie', de circulaire economie, of productinnovaties om de uitstoot van broeikasgassen en stikstof te verminderen. Slechts 26 procent van de banken geeft inzicht in de mate van CO2-uitstoot in de investerings- of financieringsportefeuille.

Zowel de Europese Commissie als de AFM en Eumedion onderstrepen het belang van transparante verslaggeving rondom duurzaamheid. Ook de omvang van dergelijke investeringen en financieringen is nog relatief laag.

Verder blijkt dat 'duurzaamheid' bij slechts iets meer dan de helft van de banken onderdeel uitmaakt van de strategie. Daarbij wordt in 70 procent van de gevallen niets vermeld over de koppeling van duurzaamheidsdoelstellingen aan bestuurdersbeloningen. Hoewel bijna 90 procent van de onderzochte banken klimaatrisico’s beschrijft, blijkt slechts 44 procent daadwerkelijk het risico van klimaatverandering te managen.

Het onderzoek toont aan dat banken nog flinke stappen moeten zetten naar meer transparantie in hun verslaggeving. Daarbij gaat het niet alleen om formele naleving van wettelijke richtlijnen, maar vooral om het proactief invulling geven aan meer duurzame producten en diensten, aldus de auteurs Nancy Kamp-Roelands, Marcus Looijenga en Hugo van den Ende.

Invloed coronacrisis

De uitkomsten van het onderzoek naar de verslaggeving over duurzaamheid bij vijftig grote Europese systeembanken zijn gepubliceerd in Het Jaar 2019 Verslagen, het jaarlijks onderzoek naar verslaggeving, dat opnieuw verschijnt als speciale editie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB).

In de jongste, vijfentwintigste editie van de publicatie wordt ook bericht over de invloed van de coronacrisis op de verslaggeving. Daarvoor zijn de jaarverslagen 2019 en de halfjaarverslagen 2020 van 87 beursfondsen onderzocht. Liefst 98 procent van de beursfondsen zegt in het halfjaarverslag van medio 2020 iets over de invloed van de coronacrisis en de verwachtingen voor de toekomst. Toch werd bij twee beursfondsen ‘corona’ in het geheel niet genoemd. "Daar waren we wel een beetje verbaasd over", aldus redactievoorzitter Ruud Vergoossen bij de online presentatie van de uitgave.

Het uitbreken van de coronapandemie heeft geleid tot het later vaststellen van de jaarrekening 2019 en tot aanpassing van het dividendbeleid, zo blijkt. De winstgevendheid van de onderzochte fondsen is ten opzichte van het eerste halfjaar 2019 flink gedaald: van 3,3 procent positief naar gemiddeld 3,6 procent negatief in 2020.

Niet-financiële informatie

Vergoossen reikte het eerste exemplaar van de uitgave op 15 december 'virtueel' uit aan AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom. De license to operate van bedrijven moet meer en meer worden verdiend, stelde deze. Heldere financiële verslaggeving is daarvoor noodzakelijk, maar dat is niet meer de enige voorwaarde; niet-financiële informatie wordt steeds belangrijker in het jaarverslag. Dat vraagt aandacht van de hele verslaggevingsketen en om het geven van zekerheid. Van Beusekom wil graag nu al nadenken over de wijze van verslaggeving in 2030, inclusief de daarbij behorende accountantscontrole.

De jubileumeditie van Het Jaar Verslagen bevat acht artikelen. Ruud Vergoossen geeft als voorzitter van de redactie na deze vijfentwintigste editie het stokje over aan Arjan Brouwer, partner bij PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de VU.

De uitgave Het Jaar 2019 Verslagen is digitaal beschikbaar via de website van het MAB.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.