Nieuws

Wet Franchise moet machtsbalans verbeteren in franchiseconstructies

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) hebben dinsdag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat een gezondere machtsbalans moet creëren in franchiseconstructies.

De nieuwe wet Franchise moet zorgen voor meer transparantie bij het sluiten van de franchiseovereenkomst en betere informatievoorziening voor franchisenemers over ontwikkelingen rondom de franchiseformule. Daarnaast komt er meer zeggenschap voor franchisenemers, omdat instemming van de meerderheid nodig is. Nieuw in het wetsvoorstel is dat franchisegevers en -nemers samen moeten bepalen bij welke wijzigingen dit nodig is.

De ingediende wet heeft een positief advies gekregen van de Raad van State en legt de nadruk op vier onderdelen die volgens de ministers "cruciaal" zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen, namelijk precontractuele uitwisseling van informatie, tussentijdse wijzigingen van een lopende franchiseovereenkomst, de beëindiging van de franchisesamenwerking, en het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

In de detailhandel - bijvoorbeeld bij bezorgrestaurants en winkelketens -, zakelijke dienstverlening en zorg komt franchise als bedrijfsvorm veel voor. In Nederland zijn ruim 850 franchiseformules actief, met ruim 30 duizend franchisevestigingen. Franchiseondernemingen verschaffen werk aan ruim 375 duizend mensen en de jaarlijkse omzet ligt boven de 55 miljard euro.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.