Nieuws

Nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen

Het kabinet is van plan om vanaf 2024 een nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen in te voeren.

De nieuwe bronbelasting is aanvullend op de bronbelasting op rente en royalty’s vanaf 2021. Met de bronbelasting worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast. Dit moet ook de doorstroom via ons land tegengegaan. De maatregel gaat gelden voor geldstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9 procent en landen die op de Europese lijst staan, ook als Nederland met deze landen een belastingverdrag heeft.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën: "Met deze aanvullende bronbelasting nemen we opnieuw een grote stap om belastingontwijking aan te pakken. […] Nu is het zaak hierover internationaal nog betere afspraken te maken, zodat belasting niet alsnog via andere landen kan worden ontweken."

De eerder aangekondigde bronbelasting op rente en royalty's is een van de maatregelen die dit kabinet de afgelopen jaren heeft genomen om belastingontwijking aan te pakken. Uit monitoring van die maatregelen bleek, anders dan eerder ingeschat, dat er toch grote dividendstromen zijn naar landen met een te laag belastingtarief.

Voor 2016 betekende dit een bedrag van in totaal 35 miljard, in plaats van de eerder gecommuniceerde 22 miljard euro. Uit de cijfers over 2018 blijkt dat dit bedrag inmiddels is opgelopen naar bijna 37 miljard euro. "Dat dit bedrag eerst lager werd ingeschat, komt doordat in eerder onderzoek van SEO alleen de dividenden zijn meegerekend die zijn uitgekeerd uit winst van het lopende jaar, terwijl DNB ook de ingehouden winst bijhoudt die mogelijk in latere jaren alsnog wordt uitgekeerd. Met de bronbelastingen op rente, royalty’s en dividenden worden dit soort geldstromen gericht aangepakt", aldus het ministerie van Financiën.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.