Nieuws

Organisaties en accountants moeten meer aandacht geven aan klimaatbeleid

Het thema CO2-uitstoot wordt door driekwart van de organisaties en hun accountants niet geagendeerd. Dat blijkt uit onderzoek van de NBA samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Het onderzoek toont aan dat accountants zich nog beperkt bezighouden met klimaatvraagstukken. Gekeken is in hoeverre externe accountants betrokken zijn bij het realiseren van minder CO2-uitstoot. Dat onderwerp wordt door driekwart van zowel cliënten als hun accountants niet geagendeerd. Meer dan de helft van cliënten heeft geen CO2-beleid. Vertaling van CO2-beleid naar doelen, meten en rapporteren wordt door de respondenten nauwelijks waargenomen.

De meeste accountants zijn persoonlijk wel bezorgd over klimaatverandering. Een minderheid is voorstander van verplichte rapportage en assurance van CO2-uitstoot. De helft vindt CO2-beprijzing een geschikt instrument voor terugdringing van die uitstoot. 

Meer aandacht nodig

De NBA ziet in de uitkomsten van het ledenonderzoek een nadrukkelijk signaal dat meer aandacht nodig is voor CO2-reductie, bij zowel accountants als bij hun cliënten. Het onderzoek constateert een afwachtende houding aan beide kanten, terwijl de maatschappij behoefte heeft aan meer inzicht in klimaatprestaties. Accountants voorzien dat hun betrokkenheid hierbij zal toenemen. De beroepsorganisatie wil hen hierin stimuleren en faciliteren.

"Tijdens onze laatste nieuwjaarsbijeenkomst heb ik gezegd: 2020 staat in het teken van duurzaamheid, laten we proactief zijn", aldus NBA-voorzitter Marco van der Vegte. Tijdens die bijeenkomst overhandigde hij de Publieke Managementletter 'Klimaat is financieel' van de NBA aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. "We hielden toen niet voor mogelijk dat de coronacrisis zou leiden tot een - tijdelijke - daling van CO2-uitstoot", zo stelt Van der Vegte. "Maar als we vooruit kijken, weten we dat voor het nakomen van klimaatafspraken structurele en betrouwbare informatie nodig is en nodig blijft de komende jaren. Maatregelen en regelgeving vanuit overheid en EU worden hierin steeds bepalender. Tevens zijn investeerders, toezichthouders en andere stakeholders voor hun beslissingen hiervan afhankelijk."

Onderzoek

Het rapport ‘CO2 onder controle?’ is een vervolg op het eerdere onderzoeksrapport CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda, dat door de RuG en NBA werd gepresenteerd in 2018. Dat onderzoek werd gehouden onder accountants die werkzaam zijn als financieel professional binnen bedrijven en organisaties. De aanpak van CO2-uitstoot door bedrijven schiet tekort, was toen de voornaamste conclusie.

Op 19 mei en op 4 juni 2020 organiseert de NBA vanuit haar community Planet Finance twee webinars over het rapport 'CO2 onder controle?' Daarbij wordt ook bekeken welke expertise er nodig is als accountants zich actief met deze materie gaan bezighouden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.