Nieuws

Toch geen minimumtarief voor zzp'ers

Het kabinet trekt een wetsvoorstel in om zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) een minimumuurtarief te laten verdienen. Dat maakt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maandag bekend.

Koolmees noemt het "teleurstellend dat we na twee jaar niet voor elkaar krijgen wat we hadden gehoopt". Er waren erg veel bezwaren tegen het voorstel, vooral over de administratieve lasten die zo'n minimumtarief met zich mee zou brengen. Maar ook de effectiviteit en de handhaafbaarheid van het voorstel werden in twijfel getrokken, zo blijkt uit de reacties van belangenverenigingen en adviescolleges.

Zelf worstelt het kabinet ermee vast te stellen welke uren precies moeten worden meegerekend. "Deze regels moeten gelden voor een grote diversiteit aan opdrachten", schrijft Koolmees aan de Tweede Kamer. "Het is helaas niet mogelijk gebleken om hier eenvoudig toepasbare regels voor te bedenken."

Het kabinet zoekt naar een andere manier om te lage tarieven tegen te gaan. Daarvoor kijkt Koolmees ook naar de polder: "Het kabinet volgt met interesse initiatieven van sociale partners en andere partijen om afspraken voor zelfstandigen vast te leggen."

Ook de zelfstandigenverklaring is van de baan. Deze zou juist gelden voor de 'bovenkant van de markt': zelfstandigen die minimaal 75 euro per uur vragen. Bij opdrachten voor langer dan een jaar geeft zo'n verklaring opdrachtgever en ondernemer meer zekerheid.

Webmodule

Wel start in het najaar een pilot met een webmodule, een hulpmiddel voor opdrachtgevers voor het beoordelen van de werkrelatie als zij een opdracht door een zzp'er willen laten uitvoeren.

Uit de testfase blijkt dat de webmodule in bijna driekwart van de gevallen duidelijkheid geeft. Er zijn 84 opdrachten geanalyseerd. Die zijn niet per definitie representatief, benadrukt Koolmees. Bovendien gaat het alleen om opdrachten waarbij zzp'ers zijn ingehuurd om arbeid te verrichten. Niet om zzp'ers die hun producten aan een bedrijf verkopen. Bij die groep is van een verkapt dienstverband vrijwel nooit sprake.

Experts van de overheid en externe deskundigen hebben gekeken naar de vragenlijsten die werkgevers hebben ingevuld. Uit de eerste opdrachten is 25 procent 'legitiem': ze zouden een opdrachtgeversverklaring kunnen krijgen. In 48 procent van de gevallen vragen de opdrachten om een arbeidscontract. In 27 procent van de gevallen kon er geen uitsluitsel gegeven worden.

"Het is zonder meer zorgwekkend te noemen dat in de geteste groep in ongeveer de helft van de gevallen waarschijnlijk ten onrechte buiten dienstbetrekking wordt gewerkt", zegt Koolmees.

Wel kan de webmodule een uitkomst bieden: opdrachtgevers krijgen zo meer duidelijkheid over de overeenkomst die ze met een zelfstandige hebben gesloten. Uiteindelijk moet de webmodule aan "een groot deel van de opdrachtgevers" duidelijkheid geven. "Alhoewel er altijd sprake zal blijven van een foutmarge, is deze naar de mening van het kabinet aanvaardbaar", aldus Koolmees.

De webmodule is alleen nog niet klaar. In afgeslankte vorm wordt hij dit najaar wel opengesteld voor alle bedrijven. Opdrachtgevers kunnen de vragenlijst dan vrijwillig invullen en inzien of het om een verkapt dienstverband gaat, of ze terecht een zzp'er inhuren voor het werk of dat er geen uitsluitsel kan worden gegeven. "Maar deze uitkomst heeft nog geen juridische status", benadrukt de bewindsman.

Bron: ANP/Accountant.nl 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.