Nieuws

VEB: 'Accountant nauwelijks ingeschakeld voor toets halfjaarcijfers'

De toegenomen onzekerheid door het coronavirus blijkt voor beursondernemingen nauwelijks reden om hun accountant in te schakelen voor een beoordeling van de halfjaarcijfers.

Dat meldt de VEB. Het halfjaarseizoen is vorige week begonnen en bedrijfsrapportages moeten volgens de VEB zicht geven op de schade die lockdowns hebben veroorzaakt en eventuele schade aan de verdiencapaciteit op de lange termijn. Uit een inventarisatie blijkt echter dat slechts vijf bedrijven een beoordelingsverklaring van de accountant (audit review) bij de halfjaarcijfers zullen vragen: ASR, ABN Amro, BAM, Lucas Bols en NSI.

Dertien ondernemingen hebben tijdens hun onlangs gehouden aandeelhoudersvergadering (ava) aangegeven niets te voelen voor meer bemoeienis van de accountant bij de halfjaarcijfers. Tot deze groep behoren onder andere de hoofdfondsen ASML, Philips en DSM. Maar ook Signify, TomTom, Kendrion en Ordina zien geen heil in een grotere betrokkenheid van de huisaccountant bij de halfjaarcijfers. De overige bedrijven hebben volgens de VEB nog niet gereageerd.

Extra check

Volgens de VEB verwijzen de bedrijven vaak naar de extra kosten en de vermeend beperkte toegevoegde waarde van een tussentijdse beoordeling. De VEB zegt zelf een voorstander te zijn van een audit review en heeft daarom al in het voorjaar in een brief bedrijven gevraagd om vanwege het coronavirus meer transparantie te bieden bij de halfjaarcijfers. Volgens de VEB zullen weinig bedrijven acuut hoeven vrezen voor hun voortbestaan, maar zou een extra check door de huisaccountant aandeelhouders meer vertrouwen kunnen geven over de financiële resultaten en het perspectief.

"Het gaat dan bijvoorbeeld om een toets van de accountant op de door bestuurders gemaakte liquiditeitsprognoses, (aanpassingen in) financiering en prognoses, de houdbaarheid van de goodwill en voorzieningen. Dat zijn onderwerpen die bij een reguliere eindejaarcontrole op de checklist van de accountant behoren te staan, maar halverwege het jaar niet standaard aan een kritische blik worden onderworpen. Met de coronapandemie is een prognose van toekomstige kasstromen lastiger geworden. In boekhoudtermen is sprake van een zogeheten ‘triggering event’. Daardoor kunnen de toekomstige verdiensten een knauw krijgen en moeten bedrijven de op de balans verantwoorde goodwillpost (premie betaald bij overnames bovenop de netto-activawaarde) en harde bezittingen als machines en gebouwen onder de loep nemen", aldus de VEB.

Banken

De Sector Commissie Banken (SCB) van de NBA deed eerder deze maand een soortgelijke oproep richting banken. De SCB wijst op verslaggevingsstandaard IAS 34 'Interim Financial Reporting', die voorschrijft dat banken een uitvoeriger toelichting bij de halfjaarcijfers moeten geven als zich sinds de presentatie van de laatste jaarcijfers significante wijzigingen hebben voorgedaan. De ernst en omvang van de coronacrisis werd pas zichtbaar medio maart, toen de meeste banken hun jaarcijfers over 2019 al hadden gepubliceerd.

De sectorcommissie merkt op dat de eerste kwartaalberichten van Nederlandse banken (voor de periode tot 31 maart 2020) niet zijn opgesteld conform IAS 34 en ook niet zijn beoordeeld door de externe accountant. “De halfjaarcijfers daarentegen worden meer diepgaand beoordeeld en met name in de toelichtingen zal voldoende het verhaal van de leiding van de bank moeten doorklinken”, aldus de SCB.    

Update 27 juli: Van Lanschot Kempen meldt dat ook zij de accountant heeft gevraagd een beoordelingsverklaring af te geven bij de halfjaarcijfers. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.