Nieuws

Kwartiermakers presenteren plan van aanpak

De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, hebben hun plan van aanpak gepresenteerd, dat loopt tot eind 2023. Daarbij zoeken zij nadrukkelijk de samenwerking met de sector.

Kerntaak van beide kwartiermakers is het aanjagen van de opvolging van de aanbevelingen van zowel MCA als CTA. De kabinetsreactie van minister Hoekstra is daarbij voorlopig leidend.

"De opdracht om aan te jagen ziet nadrukkelijk ook op de onderwerpen die niet primair bij de kwartiermakers belegd zijn, zoals het integreren van het toezicht, het versterken van de governance-structuur en interne beheersingsprocessen bij controlecliënten, het vliegurencriterium, de ultimum remedium aanwijsbevoegdheid, de rol van accountants bij niet-financiële informatie en het loket om meldingen te doen over misstanden m.b.t. een wettelijke controle", aldus het plan.

Voortgang

De kwartiermakers moeten ook de samenhang en voortgang bewaken. Daarbij kan er geen discussie zijn over 'of' maatregelen moeten worden ingevoerd, alleen over 'hoe'. Samenwerking met de sector en 'ketenpartners' is het uitgangspunt. De bevindingen van de kwartiermakers worden halfjaarlijks gerapporteerd aan de minister van Financiën en in een slotrapportage. De planning van de werkzaamheden loopt tot en met het vierde kwartaal van 2023.

"Na alles wat er is gebeurd, heeft de minister vooralsnog niet structureel ingegrepen", stelt De Vries in een toelichting in het FD. "Dat maakt dat iedereen toch wat meer achterover is gaan leunen. In de wandelgangen horen wij ook wel eens dat mensen beweren dat het allemaal wel meevalt. Dat we wel een pas op de plaats kunnen maken. Maar dat is het ergste wat de sector kan overkomen."

Thema's

De thema's waar beide kwartiermakers zich op richten zijn de vaststelling van Audit Quality Indicators (AQI's), het onderzoeken van alternatieve structuurmodellen (audit only, joint audit en intermediair model), het stimuleren en verankeren van de cultuurverandering in de sector en het verbeteren van de kwaliteit.

Bij dat laatste thema wordt met name gekeken naar de rol van de accountant rondom fraude (inclusief de inzet van forensische expertise), continuïteit en het stimuleren van innovatie "door belemmeringen in controlestandaarden en toezicht weg te nemen". Via een "brede enquête" wordt eerst de behoefte aan innovatie vanuit het beroep, klanten en gebruikers van jaarrekeningen in kaart gebracht. 

Samenwerking

De kwartiermakers benadrukken in hun plan van aanpak de samenwerking met de sector en betrokken ketenpartijen en willen "doorlopend" de dialoog aangaan. Zij zijn blij met de medewerking en betrokkenheid van partijen. "Wel zien wij dat binnen de accountantskantoren er nog veelal personen aangedragen worden voor de werkgroepen die ook een rol hebben gehad in eerdere algemene verbetertrajecten. Wij constateren dan ook dat andere of nieuwe geluiden nog beperkt bij de accountantskantoren komen bovendrijven, ondanks alle inzet op een open cultuur."

Beide kwartiermakers zijn per 1 mei 2020 op persoonlijke titel door minister Hoekstra van Financiën benoemd, voor een periode van 3,5 jaar. De benoemingstermijn eindigt op 1 november 2023.

Het plan van aanpak van de kwartiermakers is beschikbaar via LinkedIn.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.