Nieuws

Prinsjesdag: Kabinet investeert in bedrijven en innovatie

Het kabinet neemt voor in totaal 1 miljard euro aan maatregelen gericht op groeibedrijven, innovatie, het behoud van banen en omscholing in het mkb.

Om groeibedrijven (startups en scale-ups) te ondersteunen stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar via een nationaal scale-upfonds. Ook gaat er 150 miljoen euro naar Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waarmee zij innovatieve mkb-bedrijven kunnen ondersteunen. Verder komt 157 miljoen euro extra beschikbaar voor de innovatieregeling WBSO, waarmee vooral startups en mkb-bedrijven meer onderzoek en ontwikkeling kunnen doen. Daarnaast is er voor mkb-werkgevers 38 miljoen euro beschikbaar voor omscholing van personeel.

Ook reserveert het kabinet 300 miljoen euro voor een beoogd fonds om (middel)grote bedrijven gezond te houden. Tot slot maakt het kabinet 225 miljoen euro vrij voor co-financiering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Nationaal Groeifonds

Om de welvaart de komende 20 tot 30 jaar te behouden en te vergroten, moet de economie harder én anders groeien, aldus het kabinet. Een toekomstige economische dip moet op te vangen zijn zónder directe bezuinigingen. Daarom trekt het kabinet de komende vijf jaar in totaal twintig miljard euro uit voor investeringen die bijdragen aan het behouden en vergroten van welvaart. Dit geld wordt ondergebracht in het Nationaal Groeifonds (ook wel aangeduid als ‘Wopke Wiebes Fonds’) en gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Sleuteltechnologieën

'Sleuteltechnologieën' zoals kunstmatige intelligentie, kwantum- en nanotechnologie zullen de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend veranderen, aldus het kabinet. Deze technologieën kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals duurzamer produceren, een betere digitale veiligheid en meer gezonde levensjaren. Als impuls investeert het kabinet vanaf 2021 structureel 10 miljoen euro per jaar in sleuteltechnologieën. Daarnaast is er de komende jaren 23,5 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek en ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie (AI).

Uitvoering Klimaatakkoord gaat door

De uitvoering van het Klimaatkoord gaat ondanks het coronavirus door. Doel is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49 procent in 2030 (t.o.v. 1990). Met de eerste Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) die eind dit jaar opengaat komen meer CO2-reducerende technieken in aanmerking voor subsidie.

Komend jaar wordt de CO2-heffing voor bedrijven in de industrie ingevoerd. De heffing moet helpen om het reductiedoel in 2030 te halen en tegelijkertijd de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te behouden. Voor duurzame innovaties in de industrie stelt het kabinet komend jaar 60 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt onder andere geïnvesteerd in pilotprojecten om nieuwe CO2-reducerende technologieën te testen of versneld in te zetten, om opschaling van duurzame waterstof te stimuleren en voor het testen van methodes voor opslaan, hergebruiken of transporteren van CO2.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.