Nieuws

SP stelt vragen over 'vermenging' van accountants en advocaten

SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen heeft vragen gesteld aan minister Wopke Hoekstra van Financiën en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, over de wenselijkheid van een 'vermenging' van accountancy en advocatuur.

Van Nispen refereert in zijn vragen aan de recente berichten in het FD over "plannen van accountantskantoren om zich ook toe te gaan leggen op het leveren van juridische diensten". Hij wil weten hoe beide ministers hier naar kijken. "In hoeverre staan huidige wetten en regels een vermenging van accountants- en advocatenwerk, zoals bijvoorbeeld voorgesteld door Deloitte, EY en KPMG Meijburg die een deel van de markt voor juridische diensten willen overnemen, in de weg?" Het SP-Kamerlid vraagt zich af of zo’n "vermenging" wettelijk gezien "door de beugel" kan en of beide ministers dat ook wenselijk vinden.

Van Nispen verwijst naar internationale onderzoeken over combinatie van controle- en adviesdiensten, waar ook hoogleraar Marcel Pheijffer recent in een FD-column over schreef. In die rapporten wordt gewezen op de verkeerde prikkels die van zo’n combinatie kunnen uitgaan.
Ook stelt de volksvertegenwoordiger dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van accountants zich "zeer slecht verhouden tot de belangen van een advocaat, die het cliëntbelang altijd voorop moet stellen".

Zeker in combinatie met het steeds gebruikelijker 'zelfonderzoek' door ondernemingen, waarvoor advocaten worden ingezet, spreekt Van Nispen van een "heel gevaarlijke cocktail". Hij vraagt om ingrijpen van de ministers, zodat de "vermenging" van accountancy- en advocatenpraktijken geen doorgang kan vinden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.