Nieuws

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer uit

Tegelijk met de aanscherping van de coronamaatregelen heeft het kabinet een uitbreiding van de steunmaatregelen voor ondernemingen aangekondigd. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Met de uitbreiding van de steunmaatregelen is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

NOW

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Doel is opnieuw het kunnen doorbetalen en behouden van medewerkers. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

TVL

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85 naar 100 procent. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30 procent omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro, nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021, die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel.

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01 procent). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4 procent. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1 procent gaat en op 1 januari 2023 naar 2 procent, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4 procent op 1 januari 2024.

Culturele en creatieve sector

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85 procent van de kaarten.

Sport

Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruikmaken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Krapte op de arbeidsmarkt

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten, aldus het kabinet. Door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers wil het kabinet die kansen helpen benutten. Het stelt hiervoor veertig miljoen euro extra beschikbaar.

Balans

Het kabinet waarschuwt dat aan de "ruimhartige steun" ook nadelen kleven. Zo is die verstorend voor de economie, komt geld niet altijd op de juiste plekken terecht en doet de ondersteuning een groot beroep op belastingmiddelen. "Het kabinet realiseert zich dat deze combinatie van sluitingen én ruimhartige compensatie op termijn onhoudbaar is. Dit vraagt zo snel mogelijk om een andere balans."

Om die reden heeft het kabinet wetsvoorstellen ingediend gericht op het "verantwoord openhouden van de samenleving en economie". Daaronder valt "brede inzet" van een 3G-coronatoegangsbewijs en een "juridische mogelijkheid om dat in bepaalde sectoren op basis van 2G te doen".

Het kabinet voert hierover de komende tijd "breed" het gesprek, met onder meer de Tweede Kamer en werknemers- en werkgeversorganisaties.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.