Nieuws

DNB: Financiële sector moet meer rekening houden met duurzaamheidsrisico's

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten meer rekening houden met duurzaamheidsrisico's. Uit onderzoek onder Nederlandse financiële instellingen blijkt dat een meerderheid nog niet beschikt over adequate inbedding van zulke risico's in het risicobeheer.

Daarbij vinden financiële instellingen het lastig om duurzaamheidsrisico's te meten en daarover te rapporteren, vanwege de beperkte beschikbaarheid van consistente en betrouwbare gegevens. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandsche Bank (DNB) onder 127 Nederlandse financiële instellingen.

De uitzettingen en beleggingen van financiële instellingen staan in toenemende mate bloot aan de directe fysieke risico's van klimaatverandering en de risico's van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving, aldus DNB.

Uit de enquête onder pensioenfondsen, verzekeraars en banken blijkt dat deze zich wel bewust zijn van deze risico's. Maar slechts een minderheid geeft aan duurzaamheidsrisico's expliciet mee te nemen in hun risicobereidheid; bij de banken is dat zelfs maar tien procent. Het gebruik van relevante maatstaven voor duurzaamheidsrisico’s is nog volop in ontwikkeling bij de financiële sector.

CO2-voetafdruk

DNB spoort financiële instellingen aan niet te wachten met het meten van duurzaamheidsrisico's totdat 'perfecte data' beschikbaar zijn, ook omdat data juist beter kunnen worden als de sector er mee aan de slag gaat. Uit een eigen meting blijkt dat de wereldwijd gefinancierde CO2-voetafdruk van beleggingen en leningen van Nederlandse financiële instellingen ten minste 82 Mton bedraagt, equivalent aan de helft van de Nederlandse uitstoot. De overgang naar een klimaatneutrale economie vertegenwoordigt daarmee een materieel risico voor de Nederlandse financiële instellingen, waarschuwt DNB.

De toezichthouder stelt ook dat de activiteiten van bedrijven in de portefeuilles van Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen de komende jaren "in toenemende mate afwijken van het transitiepad dat nodig is om internationale klimaatdoelen te realiseren".

In 2022 wil DNB de eigen toezichtverwachtingen voor de beheersing van duurzaamheidsrisico’s "nader concretiseren" en ter consultatie voorleggen aan de sector.

Coronacrisis

Het toezicht van DNB op de financiële sector stond dit jaar, net als in 2020, voor een belangrijk deel in het teken van de impact van de coronacrisis. Komend jaar zet de centrale bank verder in op eerder geformuleerde speerpunten: technologische vernieuwing, toekomstgerichtheid en duurzaamheid en het bestrijden van financieel economische criminaliteit.

Over dat laatste speerpunt stelt DNB dat, hoewel de sector "nog grote stappen" moet zetten, financiële instellingen zich de afgelopen jaren veel bewuster zijn geworden van hun poortwachtersrol en er "concreet werk van maken om hun naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme op orde te brengen en te houden". Maatwerk is daarbij van belang, aldus DNB.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.