Nieuws

Statement NBA-voorzitter

De nieuwe NBA-voorzitter Kris Douma reageert op het besluit van Marcel Pheijffer om zich uit te schrijven als accountant.

Beste leden van de NBA,

Het bericht over de uitschrijving van Marcel Pheijffer roept veel reacties op. Dat is volstrekt begrijpelijk, want hij heeft zich al vele jaren met hart en ziel ingezet voor het beroep en voor de NBA. Ook al was dat vaak behoorlijk kritisch, steeds was duidelijk dat hij uiteindelijk gemotiveerd werd door de wil het beroep en de beroepsuitoefening te verbeteren. Toen ik nog voor publicatie zijn bijdrage op Accountant.nl onder ogen kreeg, heb ik hem dan ook meteen gebeld. Ik wil Marcel Pheijffer heel graag aan boord houden!

Ik realiseer me dat de motivatie voor zijn besluit niet slechts is gebaseerd op het recent genomen besluit over Standaard 700, over verplicht rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden inzake frauderisico's. Voor hem gaat het om een langere geschiedenis. Daar kan ik als net gekozen NBA-voorzitter natuurlijk weinig over zeggen. Marcel geeft zelf aan dat hij zich ook niet tegen het besluit als zodanig verzet, maar wel tegen de onvoldoende transparantie over het proces en de afwegingen die zijn gemaakt.

In antwoord daarop wil ik graag drie dingen zeggen. Ten eerste denk ik dat het terecht is dat Marcel en anderen vragen om een inhoudelijke verantwoording van het genomen besluit. Aan de consultatie en het debat hebben honderden leden deelgenomen. Dat is fantastisch. En het betekent dat er een verantwoording moet komen van welke stappen in het proces zijn gezet, welke input (op hoofdlijnen) door de leden is gegeven, hoe die input is besproken en waarom het ACB en het bestuur uiteindelijk tot dit besluit zijn gekomen. Gelukkig is die ook door het bestuur toegezegd en die toezegging herhaal ik bij deze. Voor de Kerst moet die er zijn.

Ten tweede, aansluitend bij mijn introductie op de ALV, denk ik dat er op het gebied van de rol van de accountant inzake fraude de komende jaren nog aanvullende stappen moeten worden gezet. Zelf noemde ik meer aandacht voor forensische expertise in het beroep en aandacht voor de hele keten. Maar uiteindelijk gaat het dan ook om manieren waarop accountants op een verantwoorde manier in de verklaring aandacht gaan besteden aan 'bevindingen'. Dat is slechts een kwestie van tijd.

De column van Marcel Pheijffer beschouw ik als een belangrijk signaal dat het NBA-bestuur beter en transparanter had kunnen communiceren. Die boodschap zal ik mij zeer ter harte nemen. Natuurlijk zullen we daaruit lessen trekken.

Ik had mijn eerste dagen als NBA-voorzitter anders voorgesteld en betreur de aangekondigde 'openbare uitschrijving' van Marcel Pheijffer buitengewoon. Ik heb daarover al contact met hem opgenomen en zal dat opnieuw doen. Evenals veel anderen op Accountant.nl wil ik hem graag als NBA-ingeschreven accountant behouden. 

U hoort van mij.

Kris Douma

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.