Nieuws

Kabinet vergoedt kosten energie-intensief mkb

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten overeenkomen met minimaal 12,5 procent van de omzet, ontvangen vanaf 1 november een vergoeding van maximaal 160.000 euro via de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Ondernemersorganisaties noemen de regeling onvoldoende effectief.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de TEK-regeling, die geldt voor de periode november 2022 tot en met december 2023. Energie-intensieve mkb-bedrijven krijgen een compensatie van vijftig procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde ‘drempelprijs’. De verwachte kosten van de TEK kunnen oplopen tot circa 3,1 miljard euro.

Het kabinet verwacht dat enkele tienduizenden bedrijven gebruik kunnen maken van de TEK, waaronder bakkers en productielocaties. Ook landbouwbedrijven zoals tuinders vallen onder de TEK, maar voor hen geldt in lijn met Europese staatsteunregels een lager maximumbedrag per onderneming (€62.000 in plaats van €160.000). Het eerder aangekondigde prijsplafond voor kleinverbruikers (huishoudens, zzp’ers en kleinere kantoren) ondersteunt bovendien tenminste 250.000 bedrijven bij de gestegen energiekosten.

De TEK-vergoeding is bestemd voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij, naast minstens 12,5 procent energiekosten, ook een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Acute problemen

Door Europese staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie kan openstelling van de TEK nog duren tot het tweede kwartaal van 2023. Maar een deel van de energie-intensieve mkb’ers zit al in acute problemen en heeft nog de winter van 2022/2023 te gaan.

Daarom wil het kabinet tot de openstelling van de TEK coulant omgaan met individuele ondernemers die een verzoek voor uitstel van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners, zoals banken, bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit zoals voorschotten.

Ondernemers kritisch

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW reageren kritisch op de plannen voor de TEK-regeling en noemen die “te weinig effectief”. Zij vrezen dat vooral de omzeteis, waarbij de energiekosten minimaal 12,5 procent van de omzet moeten uitmaken, veel bedrijven zal uitsluiten. Ook het maximale steunbedrag van 160.000 euro per bedrijf ligt veel lager dan elders in Europa.

Verder willen de organisaties dat er een vorm van overbruggingsfinanciering komt voor bedrijven die acuut geld nodig hebben door de energiecrisis. Bedrijven die extra krediet aanvragen moeten dan wel snel weten of ze volgend jaar daadwerkelijk in aanmerking komen voor de energiesteun.

De ondernemersorganisaties gaan de komende tijd met sectoren praten om te kijken wat zij van de regeling vinden. Wel stellen ze alvast dat het "belangrijk is dat de compensatie voor Nederlandse bedrijven gelijk is aan de steun in andere Europese landen".

Uitvoering TEK

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Via de website van de RVO kunnen ondernemers na aanmelding informatie krijgen over inrichting en openstelling van de TEK. Ook kunnen zij terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.