Nieuws

Kabinet wil met consultatie opmerkelijke belastingconstructies in kaart brengen

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Het ministerie van Financiën is hiervoor een project gestart, waarbij naar het hele belastingstelsel wordt gekeken. In de eerste fase worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie, waarvoor het ministerie Nederlanders oproept opmerkelijke constructies aan te dragen.

Voorjaar 2023 worden de eerste opmerkelijke belastingconstructies die aangepakt worden, gepresenteerd. Dit moet leiden tot een opbrengst van 160 miljoen euro in 2024 en uiteindelijk 550 miljoen euro structureel vanaf 2027. Dit heeft het kabinet al eerder besloten.

Onevenwichtigheden

Er is sprake van een opmerkelijke belastingconstructie als een belastingplichtige zo min mogelijk belasting betaalt door het structureren, omvormen of verschuiven van transacties, inkomen, winst en vermogen. Bij dat soort constructies wordt er gebruikgemaakt van de verschillen in belastingtarieven, grondslagen, vrijstellingen dan wel aftrekposten. Het gaat hierbij om gevallen waarbij er weliswaar wordt gehandeld naar de letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet.

Volgens het kabinet heeft het interdepartementale beleidsonderzoek Vermogensverdeling laten zien dat het Nederlandse belastingstelsel de nodige onevenwichtigheden kent en dat deze in combinatie met de vele fiscale regelingen leiden tot opmerkelijke belastingconstructies. In de reactie op dit onderzoek heeft het kabinet aangegeven dat fiscale onevenwichtigheden en opmerkelijke belastingconstructies ongewenst zijn en dat het kabinet deze wil aanpakken.

Brede oproep

Met de internetconsulatie doet het kabinet een oproep aan een brede doelgroep: particulieren, ondernemers, werknemers van een onderneming, leden van een organisatie, (bestuurs)leden van een stichting of vereniging of personen die werkzaam zijn als ambtenaar bij de overheid. Reageren op de consultatie kan tot en met 31 januari 2023. Alle reacties op de internetconsultatie worden meegenomen bij de totale inventarisatie van constructies.

Naast de internetconsultatie, brengt ook het ministerie van Financiën zelf (waaronder ook de Belastingdienst) opmerkelijke belastingconstructies in kaart. Na afloop van de interne en externe inventarisatie worden er rondetafelgesprekken met stakeholders georganiseerd over de opbrengst. Vervolgens wordt er een afweging gemaakt welke opmerkelijke belastingconstructies aangepakt worden. Voorjaar 2023 wordt de eerste invulling van de aanpak van opmerkelijke belastingconstructies gepresenteerd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.