Nieuws

Minister deelt voornemen voor uitstel jaarverantwoordingsplicht

'Nieuwe' zorgaanbieders mogen hun eerste jaarverantwoording Wmg (over boekjaar 2022) uitstellen tot uiterlijk 31 december 2023.

Dat schreef minister Helder eerder deze maand aan de Tweede Kamer, over de uit de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) voortgevloeide openbare verantwoordingsplicht. In de Wmg (Wet marktordening gezondheidszorg) is voor de openbare jaarverantwoording een uiterste aanleverdatum van 1 juni na afloop van een boekjaar opgenomen.

Voor zorgaanbieders die voorheen onder de Regeling Verslaggeving WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) vielen, is dit een bekende datum. Voor zorgaanbieders die vanaf 2022 nieuw onder de Wtza vallen (met name zorgaanbieders in de eerste lijn) is deze deadline niet in alle gevallen haalbaar.

Overgangsregeling

Daarover heeft een afvaardiging van in zorg gespecialiseerde accountants- en administratiekantoren en NBA/Coziek in de zomer intensief contact gehad met VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dit heeft geleid tot de volgende overgangsregeling, voor bestaande zorgaanbieders die vanaf 2022 onder de Wtza vallen:

  • Over boekjaar 2022: uitstel tot uiterlijk 31 december 2023.
  • Voor boekjaar 2023: uitstel tot 1 oktober 2024 (negen maanden).
  • Vanaf boekjaar 2024 (vanaf 1 januari 2025) wordt het tijdstip, zoals nu in de regeling opgenomen, jaarlijks vóór 1 juni.

 Structurele oplossing

De vraag blijft of vanaf boekjaar 2024 de deadline realistisch is. Een waarschijnlijk structureel probleem vraagt om een structurele oplossing, menen betrokkenen. Samen met VWS wordt hiervoor, ook op basis van gezamenlijk nader onderzoek, een oplossing gezocht. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van SBR/XBRL.

De Eerstelijnscoalitie (ELC), een samenwerkingsverband van eerstelijnszorgorganisaties, heeft nog met minister Helder contact over de inhoudelijke effecten van de Wtza voor praktijken in de eerste lijn. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft de visie van de ELC gepubliceerd op haar website.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.