Nieuws

Busy Season Talks: 'Een sloot jonge accountants richting de NBA'

Moet het NBA-bestuur een stoel vrijmaken voor jonge beroepsgenoten die graag een bijdrage willen leveren aan het bestuurswerk? Het was één van de suggesties voor NBA-voorzitter Kris Douma, samen met Arnout van Kempen te gast bij de Busy Season Talks op 8 februari. "Bestuurlijke ervaring is wel van belang."

Verbinden is een belangrijke rol voor de NBA, dus trapte Aleks Kayhan zijn muzikale bijdrage aan de 35ste editie van de gesprekken af met Bridge over troubled water van Simon & Garfunkel. Huisfilosofe Charlie Groen refereerde aan ethische normen en waarden die altijd in beweging zijn, met verwijzing naar een inmiddels bijna vergeten apparaat: "A value is like a faxmachine, not much use if you are the only one who has one."

Veilige werkplek

Niet verwonderlijk dat het onder leiding van hosts Hakan Kocak en Arif Dursun in deze editie ook ging over het bieden van een veilige werkplek, na de spraakmakende incidenten bij The Voice, Ajax, de Telegraaf, de Tweede Kamer en meer. De geest is uit de fles, dat is duidelijk. Arnout van Kempen had als compliance specialist al afspraken met accountants van diverse betaaldvoetbalorganisaties. Eerder bleek uit zijn eigen inventarisatie dat er nog wat schort aan klokkenluidersregelingen bij accountantskantoren. Maar regelingen en protocollen alleen zijn niet de oplossing voor problemen bij grensoverschrijdend gedrag, het gaat vooral om de mensen die er niet zelf door geraakt worden. "De oplossing zit bij praten over het probleem, de ogen openen."

Ook Kris Douma benadrukte dat regels en procedures in de praktijk onvoldoende zijn. "Er moet een cultuur ontstaan waarbij je elkaar ondersteunt om dit soort praktijken de kop in te drukken." Accountants kunnen daar een rol in spelen waar het gaat om toon aan de top, maar ook nu ze meer en meer te maken krijgen met ESG-vraagstukken. Moet de NBA wellicht een platform bieden voor kantoren, zodat mensen over dit thema in dialoog kunnen gaan, vroeg Hakan zich af.

Wendy Groot stelde dat grote corporates in veel gevallen nog vooral een mannenomgeving zijn. "Als enige vrouw ben je mogelijk eerder geneigd om bepaalde ongein te accepteren." Maar de tijd lijkt rijp voor een situatie waarin mannen én vrouwen accountable worden gehouden voor hun gedrag.

Klapstoel

Kris blikte tijdens de sessie kort terug op de eerste weken van zijn voorzitterschap bij de NBA en sprak in dat verband van een "hele steile leercurve" en een "moment om inhoud te geven aan transparantie en verantwoording". Arnout stelde dat de focus van het beroep op de oob-controlepraktijk begrijpelijk is, maar daardoor voelt een grote groep accountants zich minder goed bediend door de NBA. "Die onvrede moet eruit, we moeten een eind maken aan de navelstaarderij." Terecht gevoel, aldus Kris, die bijzondere aandacht wil geven aan de mkb-praktijk en aan accountants in business. "Tegelijk staat er in onze statuten niet dat we ook een service-organisatie moeten zijn." Daar zijn immers ook andere marktpartijen voor.

Moet er geen jonger bestuurslid in het NBA-bestuur, wilde Arif weten. En dan niet op een klapstoel, maar om echt mee te kijken en denken over bestuurlijke kwesties. Momenteel is de vertegenwoordiging vanuit de ledengroepen nog uitgangspunt bij de bestuurssamenstelling, legde Kris uit. Straks wordt dat anders en is er ruimte om het bestuur meer divers van samenstelling te maken. Maar enige bestuurlijke ervaring is wel van belang. "Het is geen stageplek." Het bestuur moet vooral open staan voor verschillende geluiden en dus goed kijken naar bijdragen vanuit jongere beroepsgenoten.

Arnout zag een compromis voor zich, als medio 2022 een nieuw bestuurslid moet aantreden. Gezien de huidige bestuurssamenstelling wordt dat wat hem betreft een man werkzaam bij de big four, "maximaal 45 jaar en niet met alle zeven vinkjes van Joris Luyendijk". Iemand die "feeling heeft voor de jeugd en de ambitie om voor verandering te zorgen".

Vanuit de Busy Season Talks is er de nodige potentie, aldus Hakan, die het voornemen heeft om over een paar jaar "een sloot jonge accountants met bestuurlijke ervaring" richting NBA te sturen. Volgens de nieuwe voorzitter bestaat er binnen het bestuur al veel enthousiasme over het werk van de NBA Young Profs en voor het busy season-initiatief; die samenwerking verbeteren en intensiveren is een stap in de goede richting.

Kwartiermakers

In editie 36 van de Busy Season Talks, op 15 februari, spreken Wendy, Aleks en Arnout met de Kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, over hun derde tussenrapportage, die binnenkort door minister Kaag van Financiën wordt besproken met de Tweede Kamer. Daarbij gaat het niet alleen over verdienmodellen, AQI's, kwaliteitsverbeteringen of mogelijke wetswijzigingen, maar ook over wat hen persoonlijk drijft. Aanvang van het gesprek op Clubhouse is zoals gebruikelijk om 20.00 uur.

Voor de reeks 'huiskamergesprekken' komend najaar is door organisatoren Hakan en Arif recent een oproep gedaan voor versterking van het team van hosts. Die uitnodiging heeft inmiddels een flink aantal reacties opgeleverd. Bestuurlijke ervaring is niet vereist, aldus beide organisatoren.

Meer over de Busy Season Talks is te vinden via LinkedIn of de BST-community van de NBA. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.