Nieuws

Commissie doet voorstellen voor actualiseren corporate governance code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft een consultatiedocument gepubliceerd, met voorstellen voor het actualiseren van de code. Reageren kan tot medio april.

Alle "schragende partijen, andere stakeholders en geïnteresseerden" worden uitgenodigd om te reageren op het consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat omtrent het actualiseren van de Corporate Governance Code, zo schrijft de commissie.

Doel is om de code "actueel, toekomstgericht en relevant" te houden. Uit gesprekken die de commissie eerder hield met onder meer bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen bleek dat behoefte bestaat aan bijstelling op het terrein van lange termijn waardecreatie, diversiteit en de rol van aandeelhouders.

Daarnaast doet de commissie voorstellen voor actualisering vanwege gewijzigde wet- en regelgeving, zoals de invoering van de wettelijke bedenktijd en de nieuwe regels op het gebied van het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag in Boek 2 BW. Ook is op verzoek van de minister van Financiën een deel van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'Versterking Verantwoordingsketen' van de Universiteit Leiden meegenomen in de voorstellen voor actualisering van de code.

Duurzaamheid

"In de jaren sinds de laatste herziening van de Code in 2016 zijn er op het gebied van corporate governance een aantal belangrijke ontwikkelingen waar te nemen, zoals de grotere nadruk op ESG en duurzame corporate governance", zegt Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. "Van vennootschappen wordt steeds meer verwacht dat zij inzicht geven in hoe zij rekening houden met ESG-factoren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen, een veranderende tijdgeest en enkele wetswijzigingen zijn aanleiding geweest voor de Commissie om in overleg met de schragende partijen voorstellen te doen voor het actualiseren en nader duiden van de Code."

Het voorstel tot actualisering richt zich met name op lange termijn waardecreatie, diversiteit en de rol van aandeelhouders. Het is "nadrukkelijk geen volledige herziening van de Code", aldus Van der Meer Mohr.

Consultatieperiode

De consultatieperiode loopt van 21 februari tot en met 17 april 2022. Reacties kunnen tot en met die slotdatum worden gestuurd aan secretariaat@mccg.nl. Na afloop van de consultatieperiode worden de reacties op de website van de Monitoring Commissie gepubliceerd, tenzij partijen daar bezwaar tegen maken. De NBA heeft aangekondigd op de consultatie te zullen reageren, net als bij de herziening van 2016.

Een Engelse vertaling van het consultatiedocument wordt op korte termijn verwacht.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.