Nieuws

Wereldwijde CO2-belasting goed voor Nederlandse economie

De Nederlandse economie kan profiteren van het breed internationaal regelen van belasting op CO2-uitstoot. Alleen een Nederlandse of Europese CO2-belasting om de uitstoot van het broeikasgas terug te dringen, zou onze economie juist raken.

Dit volgt uit onderzoek van financiële instellingen die betrokken zijn bij het Platform voor Duurzame Financiering. Een van de conclusies is dat het geen groot verschil maakt of zo'n CO2-belasting alleen in Nederland wordt ingevoerd of in de Europese Unie, desnoods in combinatie met omringende landen als het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland.

In beide gevallen is sprake van impact op de economie. Maar als de maatregel tegelijk ook in grote economieën zoals de Verenigde Staten, China, Canada, Japan en Australië wordt doorgezet, dan zou een aantal sectoren in Nederland hier volgens de onderzoekers juist wel bij varen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouw, de machinesector en de elektronicabranche.

De internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven komt dan niet in het geding. Nederland zou wat betreft CO2-uitstoot zelfs iets gunstiger uit de bus komen als wordt vergeleken met bijvoorbeeld de situatie in China.

Beprijzing uitstoot

De Nederlandsche Bank (DNB), die het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opzette, zei vorig jaar al dat het beprijzen van CO2-uitstoot economisch gezien de efficiëntste manier is om de emissie van het broeikasgas omlaag te krijgen. Maar omdat een volledige wereldwijde beprijzing er komende jaren waarschijnlijk niet in zit, raadde DNB Nederland toen aan om zich hard te maken voor tussenoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen voor specifieke sectoren met een hoge uitstoot, zoals de luchtvaart.

Het nieuwe rapport gaat ook in op de mogelijke impact van een CO2-belasting voor de landbouw en de levensmiddelenbranche. De onderzoekers stellen dat het momenteel nog te complex is om de uitstoot van broeikasgassen op het niveau van individuele boerenbedrijven nauwkeurig te meten. Er is nog geen breed geaccepteerde norm voor een CO2-berekening. Hier zou daarom eerst verder onderzoek naar gedaan moeten worden, is het advies.

Verder stellen de onderzoekers dat maatregelen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen niet volstaan om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Minder CO2-emissie leidt bijvoorbeeld niet tot minder verlies van de biodiversiteit. Voor het opstellen van klimaatplannen zou dus een bredere blik nodig zijn.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.