Nieuws

Accountant goede-doelenstichtingen schikt, bestuurder krijgt taakstraf

Een van de bestuurders van goede doelenstichtingen waarbij fraude zou hebben plaatsgevonden, krijgt een milde taakstraf, onder meer vanwege een getroffen schikking met de accountant, die volgens de rechtbank een belangrijkere rol speelde in de fraudezaak dan de verdachte bestuurder.

Dat blijkt uit de uitspraak in de strafzaak door Rechtbank Oost-Brabant. De zaak kwam in 2017 aan het licht, toen het Openbaar Ministerie bekendmaakte dat van de donaties die de betrokken stichtingen ophaalde slechts 8 procent daadwerkelijk aan goede doelen werd uitgegeven. In totaal zou 33 miljoen euro terechtgekomen zijn bij de inmiddels overleden hoofdverdachte, zijn familie en relaties.

Volgens de verdediging van een van de bestuurders is er door justitie met twee maten gemeten als het gaat om het afhandelen van de zaak. De accountant kwam ervan af met een schikking en kreeg een taakstraf van 120 uur. "Er is met twee maten gemeten als het gaat om de afdoening van de zaken van verschillende verdachten. De strafzaak tegen de accountant is buitengerechtelijk afgedaan, terwijl hij de accountant was van [medeverdachte 3, de hoofdverdachte, red.] en dus bij uitstek degene was die zicht had op de handel en wandel van [medeverdachte 3]."

Volgens de officier van justitie is het zogenoemde gelijkheidsbeginsel niet geschonden. "Ten aanzien van de accountant geldt dat zijn zaak buitengerechtelijk is afgedaan met een taakstraf voor de duur van 120 uren. Deze wijze van afdoening is gekozen vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals die blijken uit zijn laatste verklaring bij de politie", aldus de officier. De rechter gaat daarin mee.

De rechtbank spreekt de verdachte op de meeste punten vrij, maar acht valsheid van geschrifte wel bewezen. Onder meer de hoogte van de taakstraf van de accountant blijkt bepalend voor de strafmaat van de verdachte: "Het functioneren van de organisatie werd op papier door de accountant mogelijk gemaakt en hij had vanuit zijn functie zicht op de totale geldstromen binnen de organisatie. De accountant bekleedde een spilpositie in het financieel-administratief legitimeren van de gang van zaken binnen de organisatie. De rechtbank is van oordeel dat verdachte een minder prominente rol had in de organisatie. Zo maakte verdachte geen deel uit van de criminele organisatie. Het kan in de ogen van de rechtbank dan ook niet zo zijn dat verdachte er slechter vanaf komt dan de betreffende medeverdachte", aldus de uitspraak.

Mede daarom krijgt de verdachte een taakstraf van 40 uur, terwijl de officier van justitie een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk eiste.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.