Nieuws

CEA en Raad voor de Praktijkopleidingen werken samen aan toekomstbestendigheid accountantsopleiding

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) constateren dat de studeerbaarheid en aantrekkelijkheid van de accountantsopleiding onder druk staan. Samen werken zij aan een blauwdruk van de opleiding voor de komende jaren.

De huidige ontwikkelingen in de samenleving vragen steeds meer van de accountant en dus ook van de accountantsopleiding, zo stellen de CEA en de RPO. Dat roept de vraag op of de opleiding aan deze verwachtingen kan blijven voldoen.

Daarom werken beide organisaties samen aan het project 'Stip aan de Horizon'. Daarin wordt met mensen uit het onderwijs- en werkveld, waaronder ook studenten en trainees, onderzocht hoe de accountantsopleiding (binnen de huidige wet- en regelgeving) in de komende jaren toekomstbestendig en aantrekkelijk kan blijven.

Interactieve sessies

Behalve inhoud en vormgeving, wordt ook bezien hoe de effectiviteit en efficiency van de accountantsopleiding kunnen worden verbeterd. Tijdens drie interactieve sessies, begeleid door een onderzoeksgroep van Universiteit Maastricht, wordt gewerkt aan:

  • bouwstenen voor een toekomstbestendige en studeerbare accountantsopleiding (opleidingsprofiel: vakkennis, vaardigheden en gedrag);
  • een schematische weergave van een 'studentreis', waarbij theorie en praktijk elkaar versterken en waar mogelijk geïntegreerd worden aangeboden;
  • het ideale portfolio van een startbekwame accountant, met een optimale verantwoordingscyclus en minimale voorwaarden voor een goede samenwerking en kennisdeling tussen theoretische opleiding en praktijk.

Voor het project is een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en de beroepspraktijk, om tussentijds de resultaten van de sessies te toetsen.

Blauwdruk opleiding voor komende jaren

Doel van het project is om te komen tot een blauwdruk van de accountantsopleiding (Assurance en Accountancy-MKB) voor de komende jaren. Het is van belang dat de accountantsopleiding toekomstbestendig, studeerbaar, aantrekkelijk én kwalitatief hoogwaardig is en blijft, aldus CEA en RPO. Met deze aanpak willen zij samen tot realistische, concrete en vooral ook uitvoerbare adviezen komen, die breed worden gedragen.

Over de voortgang van het project Stip aan de Horizon wordt de komende tijd bericht op de websites van NBA en CEA en via hun socialmediakanalen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.