Nieuws

Klachtencommissie NBA publiceert jaaroverzicht 2021

De Klachtencommissie NBA heeft het afgelopen jaar 201 dossiers afgewikkeld. Van de 56 klachtprocedures heeft de commissie er uiteindelijk 24 in behandeling genomen, 16 minder dan in 2020. In zes gevallen is uitspraak gedaan, waarbij een of meer fundamentele beginselen niet waren nageleefd. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2021 van de Klachtencommissie NBA.

De Klachtencommissie noemt het opvallend dat het aantal klachten de laatste jaren afneemt, een trend die ook bij andere klachtinstanties zichtbaar is. Nader onderzoek lijkt nodig, aldus de commissie. De Klachtencommissie vraagt zich af of zij voldoende zichtbaar en laagdrempelig genoeg is voor potentiële klagers en of zij voldoende bijdraagt aan het lerend vermogen van de beroepsgroep. Op de NBA-site kan worden gereageerd op deze vragen.

De Klachtencommissie behandelt klachten over het gedrag van accountants jegens hun klanten. In tegenstelling tot het tuchtrecht, dat primair het belang van een goede beroepsuitoefening dient, staat in het klachtrecht primair de klager centraal. De procedure bij de Klachtencommissie is dan ook vooral gericht op het tot elkaar brengen van partijen, waarbij de nadruk ligt op het bereiken van overeenstemming.

NBA-site: Jaaroverzicht Klachtencommissie NBA 2021 en reactieformulier

Lees ook het interview met de Dirk van der Bij, de nieuwe voorzitter van de Klachtencommissie, en oud-voorzitter Ebo Roek in het magazine Accountant, nr. 1 2022.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.