Raad voor Geschillen

'Als in de eis een euroteken staat, moet je bij ons zijn'

Na acht jaar neemt rechter Hans Vetter afscheid als voorzitter van de Raad voor Geschillen. Wat heeft die periode hem geleerd? "Als partijen elkaar de hand reiken, is dat heel bevredigend."

Peter Steeman

Van de drie instituten (Accountantskamer, Klachtencommissie en Raad voor Geschillen) waar het accountantsberoep de maat wordt genomen, is de Raad voor Geschillen het minst bekend. Ten onrechte, vindt Hans Vetter, die als voorzitter van de raad wordt opgevolgd door Jeannette Honée, raadsheer bij het Hof Den Haag. "Zo'n procedure met weinig kosten en een korte doorlooptijd verdient een groter podium. Als ik een klant was met een financieel geschil, wist ik het wel", aldus Vetter. "Onze zaken zijn meestal contractuele geschillen. Is de accountant zijn verplichtingen goed nagekomen? Een accountant heeft in de ogen van de eiser te veel gedeclareerd of niet voldoende gedaan. Het is onze uitdaging om vast te stellen of en waar het mis is gegaan. Waar zit de angel?"

HansVetter1_900x590.jpg

De klant komt soms met een hele reeks aan klachten, stelt Vetter. Bijvoorbeeld over de facturen van de accountant. "Veel geschillen zijn het gevolg van gebrekkige communicatie. De accountant had bijvoorbeeld moeten aangeven dat de btw-administratie van de klant niet op orde was. Soms begrijpt de klant gewoon niet goed wat er van hem wordt verwacht. Accountants mogen daarin proactiever zijn. Het is niet voldoende om alleen een opdrachtbevestiging te sturen."

Euroteken

Een dispuut over te veel gedeclareerde uren kan in theorie zowel door de Accountantskamer als door de Raad voor Geschillen worden behandeld, maar de wijze waarop naar de klacht wordt gekeken verschilt aanzienlijk. De Accountantskamer past het tuchtrecht toe. Dat betekent dat over de wijze van declareren door een accountant wel een waardeoordeel wordt geveld, maar niet inhoudelijk wordt ingegaan op de berekeningen. De Raad voor Geschillen bekijkt ze door de bril van het vermogensrecht.

'Het is niet voldoende om alleen een opdrachtbevestiging te sturen.'

"Als in de eis een euroteken staat, moet je bij ons zijn", zegt Vetter. "In mijn rol als voorzitter bepaal ik of we een geschil in behandeling nemen. Dat gebeurt in nauw overleg met onze secretaris Anne Vokurka-Viruly. Soms is er een afbakeningsdiscussie. Een klant vindt dat de accountant zijn werk niet goed heeft gedaan, maar is er ook sprake van geleden schade? In negen van de tien gevallen wordt snel duidelijk of hij bij ons aan het juiste adres is."

Rechters, accountants en juristen

De Raad voor Geschillen bestaat uit een combinatie van drie rechters, die de functie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter vervullen, acht accountants (RA's en AA's) en twee juristen in de rol van secretaris en plaatsvervangende secretaris. Ieder geschil wordt door een voorzitter en twee leden behandeld.

HansVetter2_900x590.jpg

"Meestal bestaat het dossier uit een eis van zo'n tien pagina's en een verweerschrift van dezelfde lengte. We lezen de stukken en op de dag van de zitting bespreken we vooraf de details", legt Vetter uit. "Waar zitten de voetangels en klemmen? Meestal kost het voorgesprek een half uur, tenzij het een complexe zaak is. Dan is de voorbereiding uitgebreider. Na afloop van de zitting komen we bijeen in de raadkamer en beslissen we wat we gaan doen. Soms is het tijdens de zitting al zo helder of iets wel of niet toewijsbaar is, dat er direct een uitspraak wordt gedaan."

Een op de vier zaken leidt tot een minnelijke regeling. "Partijen horen elkaars kijk op de zaak en dat zet ze aan het denken. Soms helpt het dat we ons globale oordeel aan ze voorhouden. Als ze elkaar de hand reiken, is dat heel bevredigend."

Geen knullig zaaltje

Het is heel belangrijk dat je dit werk samen met accountants doet, benadrukt Vetter. "Om te beoordelen of iemand zijn werk goed heeft gedaan, heb je vakgenoten nodig die de accountantspraktijk kennen.

'We vergroten de betrouwbaarheid van het beroep, doordat klagers hun gevoel van onbehagen kunnen kanaliseren.'

Bijvoorbeeld in het geval van een accountant die, bij het samenstellen van de jaarrekening voor een concern, informatie over een buitenlandse vestiging aantreft die verplichtingen heeft aan andere bedrijven. Hij stelt daar vragen over, maar kan het niet controleren. Mijn medeleden kennen de praktijk en kunnen beoordelen of die accountant wel of niet meer had moeten doen."

Klacht- en tuchtrecht

Wie als opdrachtgever niet tevreden is met het werk van een accountant, de wijze van behandelen of de hoogte van de declaratie, kan een klacht of geschil voorleggen aan een (of meer) van de daarvoor in het leven geroepen instanties. Voor civielrechtelijke geschillen, zoals declaratiegeschillen, is de Raad voor Geschillen in het leven geroepen. Een beslissing  van de raad bindt beide partijen en is daarmee definitief.

De Accountantskamer is belast met het tuchtrecht en heeft de bevoegdheid tuchtrechtelijke maatregelen op te leggen. Het belang van een goede beroepsuitoefening staat centraal. Dat de Accountantskamer ontzag inboezemt is logisch, vindt voorzitter Sandra Schreuder. "Mensen zijn vooral beducht voor de gevolgen die een klacht heeft voor hun carrière. Je zou willen dat ze de fout accepteren en zich afvragen wat ze ervan hebben geleerd."

Heeft een accountantskantoor geen klachtenregeling, of stapt een opdrachtgever daar liever niet heen, dan kan die de klacht aan de Klachtencommissie van de NBA voorleggen. Die commissie oordeelt alleen of een klacht gegrond of ongegrond is. Voorzitter Dirk van der Bij is geen rechter en legt geen sancties op. "De Klachtencommissie probeert partijen bij elkaar te brengen. We zorgen dat de klager zijn verhaal kan doen, maar we bevragen de beklaagde net zo intensief."

Meer informatie over het klacht- en tuchtrecht voor accountants is te vinden via nba.nl.

Hoe ziet de vertrekkend voorzitter de waarde van de Raad voor Geschillen voor het accountantsberoep? "We vergroten de betrouwbaarheid van het beroep, doordat klagers hun gevoel van onbehagen kunnen kanaliseren. Daarvoor maakt het niet uit of het een klein of groot bedrag betreft. We hebben geschillen van een paar honderd euro, maar het kan ook om honderdduizend euro gaan. In beide gevallen schragen we het vertrouwen in accountants", aldus Vetter. "We houden zitting in het Paleis van Justitie in Den Haag. Dat is geen knullig zaaltje. Het laat zien dat je het serieus neemt."

Peter Steeman is tekstschrijver en eigenaar van bureau Tweetekst.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.