Nieuws

Jaarverslag Accountantskamer: meer klachten over integriteit

Het aantal bij de Accountantskamer ingediende klachten tegen accountants bedroeg in 2023 134 stuks; bijna evenveel als in 2022, toen 138 klachten werden ingediend. Vaker dan voorheen gingen klachten over het niet integer handelen van accountants.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Accountantskamer over 2023. In het verslagjaar werden 24 klachten ook weer ingetrokken, bijvoorbeeld omdat partijen de zaak hadden geregeld.

Aan het eind van 2023 werden 54 klachten ingediend door de NBA, tegen accountants die niet hadden voldaan aan de verplichting om hun PE-portfolio over 2022 in te dienen. Zeven van deze klachten zijn weer ingetrokken, de resterende PE-klachten worden medio 2024 behandeld door de tuchtrechter. 

Niet integer handelen

In 2023 werden acht klachten wegens niet integer handelen tegen accountants gegrond verklaard, in 2023 waren dat er vijf. De Accountantskamer legt in dergelijke zaken "forse maatregelen" op, zo schrijft AcK-voorzitter Sandra Schreuder in haar voorwoord bij het jaarverslag.

"In ons vorige jaarverslag schreef een accountantslid dat hem was tegengevallen dat er best veel klachten tegen accountants op het fundamentele beginsel integriteit gegrond worden verklaard. Hij vond dat heftig en accountants onwaardig en dat ben ik met hem eens! Maar nu blijkt dat aantal nog eens te zijn toegenomen", aldus Schreuder.

Adviesrol en overeengekomen werkzaamheden

Opnieuw behandelde de tuchtrechter relatief veel zaken waarbij accountants optraden als (partij-)adviseur en bevindingen en conclusies rapporteerden die geen deugdelijke grondslag hadden. "Ook dan moet de accountant duidelijk rapporteren en voorkomen dat op basis van zijn rapport verkeerde conclusies kunnen worden getrokken", meent Schreuder.

Verder werden diverse klachten tegen accountants ingediend over overeengekomen specifieke werkzaamheden (Standaard 4400N). De accountant moet daarbij terminologie vermijden die de indruk wekt dat een assurance-opdracht is uitgevoerd. "Opvallend vaak gingen accountants de mist in met deze vereisten en is de klacht gegrond verklaard", meldt Schreuder, die hoopt dat de herziene Standaard 4400 vanaf dit jaar "een duidelijker richtsnoer aan de accountancy geeft". 

Doorlooptijd klachten

De gemiddelde doorlooptijd van tuchtzaken was in 2023 circa zeven maanden. De AcK-voorzitter verwacht dat die doorlooptijd in 2024 wat zal oplopen, "omdat het team van de Accountantskamer flexibeler wordt om gelijke tred te houden met de grilliger instroom van zaken die uiteindelijk op zitting worden behandeld".

In 2023 deed de Accountantskamer in tachtig zaken uitspraak, waarvan er 36 (45 procent) gegrond zijn verklaard. Een duidelijke afname ten opzichte van 2022, toen bijna 78 procent van de tuchtklachten gegrond werd verklaard. 

Hoger beroep

Het aantal zaken waarin hoger beroep werd ingesteld, bleef in 2023 nagenoeg hetzelfde. Een derde van partijen kiest ervoor in hoger beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Bij drie van de achttien uitspraken die het CBb in 2023 deed, werd de uitspraak van de Accountantskamer vernietigd en de klacht alsnog ongegrond verklaard. In twee zaken werd de klacht deels ongegrond verklaard. In de overige zaken werd de uitspraak van de Accountantskamer bekrachtigd.  

Duurzaamheid

De Accountantskamer kijkt ook naar de duurzaamheidsregels en de nieuwe rol daarbij van samenstellende en controlerende accountants. "Of we daarover klachten krijgen, ligt nog in de toekomst verscholen", schrijft voorzitter Schreuder.

In het jaarverslag wordt tevens melding gemaakt van de ontvangst van een groep NBA Young Profs, die begin oktober 2023 in de rechtbank zelf mochten ervaren hoe het tuchtrecht voor accountants werkt, tijdens de bijeenkomst ‘Leren van tuchtrecht’. Op verzoek van de NBA organiseert de Accountantskamer in 2024 opnieuw een dergelijk evenement voor jonge accountants.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.