Nieuws

NBA Alert over Oekraïne en sanctiewetgeving geactualiseerd

De NBA heeft versie 3.0 gepubliceerd van Alert 45, die is uitgebracht in verband met de oorlog in Oekraïne. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de impact van nieuwe sancties op de dienstverlening van accountants zelf.

Het zesde sanctiepakket van de Europese Unie, dat op 3 juni jl. van kracht werd, heeft naar verwachting een grotere impact dan de bestaande maatregelen, gericht op gesanctioneerde (rechts)personen.

Een wijziging in EU Verordening 833/2014 regelt dat het verboden is om direct of indirect accountantsdiensten te verlenen aan de Russische regering, of aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

Formeel gaat het om accountancy- en auditdiensten (met inbegrip van wettelijke controle), boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations. Ook lopende opdrachten die onder dit verbod vallen moeten worden beëindigd.

Complex

De complexiteit zit met name in de beoordeling wanneer sprake is van indirecte dienstverlening en waar een organisatie feitelijk gevestigd is. De uitwerking hiervan in de Alert (hoofdstuk 3.2) is mede tot stand gekomen op basis van ingewonnen juridisch advies.

De verzwaring van de sanctiemaatregelen komt bovenop de al sinds 2014 (annexatie van De Krim door Rusland) bestaande verplichting om diensten aan gesanctioneerde (rechts)personen of daaraan verbonden partijen te bevriezen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.