Nieuws

Meer dan twintig organisaties wereldwijd eisen klimaatactie van hun regering

Meer dan twintig organisaties wereldwijd eisen dat de regering van hun land strengere klimaatdoelen opstelt en naleeft. "Klimaatactie is een wettelijke plicht", schrijven ze in een open brief, verstuurd door het Climate Litigation Network. Als overheden niet luisteren naar de oproep stappen de organisaties naar de rechter.

Juridische organisaties uit onder meer Brazilië, Frankrijk, Zweden, Australië, Italië, Zuid-Afrika en België roepen hun regeringsleiders op de klimaatcrisis aan te pakken. "In opeenvolgende verdragen en besluiten beloofde u de uitstoot van broeikasgassen te verminderen", schrijven ze. "Maar de meest recente wereldwijde maatregelen van landen laten zien dat we totaal niet op koers zijn om de doelen te halen."

Na “decennia van loze beloften” is het tijd voor “echte actie en verantwoording", vinden de organisaties. Ze treden mogelijk in de voetsporen van de Nederlandse klimaatorganisatie Urgenda, die eerder de Nederlandse overheid aansprakelijk stelde.

Uiteindelijk bepaalde de Hoge Raad dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een kwart moest verminderen ten opzichte van 1990. Ook in Duitsland heeft het hof na rechtszaken besloten dat de klimaatwet strenger moet.

Golf van rechtszaken

Het Climate Litigation Network laat weten dat dit het begin is van de 'Climate Trials'. Dat is een golf van klimaatrechtszaken tegen regeringen die geen krachtige actie hebben ondernomen en daardoor "de basisrechten van hun bevolking in gevaar brengen". Dat komt omdat klimaatverandering kan leiden tot onder meer gevaarlijke overstromingen, extreme droogte en hitte.

Ook Urgenda heeft de brief van het wereldwijde netwerk ondertekend. Voorlopig is de organisatie niet van plan de Nederlandse overheid opnieuw voor de rechter te slepen. "Wel proberen we ervoor te zorgen dat het geld dat is vrijgemaakt om klimaatverandering tegen te gaan zo snel mogelijk wordt ingezet", zegt directeur Marjan Minnesma.

Ook helpt de Nederlandse organisatie partijen in andere landen die al een klimaatzaak zijn gestart tegen hun regering, zoals in Australië en Italië.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.