Nieuws

Werkgevers: 'Verzuimcijfers dalen, maar denk aan preventie en verzuimbeleid'

Het ziekteverzuim is voor het derde kwartaal op rij gedaald, maar is nog steeds hoger dan normaal. In combinatie met de krappe arbeidsmarkt is de inzet op preventie en goed verzuimbeleid door werkgevers daarom belangrijker dan ooit.

Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW, die zich met het project Loondoorbetaling bij Ziekte  al enkele jaren bezighouden met het bewustmaken van ondernemers en het informeren over preventie en re-integratie. Het CBS maakte vandaag bekend dat het ziekteverzuim het afgelopen kwartaal licht is gedaald, maar met 4,8 procent is het nog altijd aan de hoge kant.

"De daling is een positieve ontwikkeling, maar het percentage blijft zorgelijk. Door de tekorten aan personeel is de werkdruk in veel bedrijven hoog, waardoor het risico op uitval kan toenemen. We weten dus niet of deze dalende lijn blijft voortzetten. Dit maakt het belang van preventie en re-integratie alleen maar groter", zegt Paul Lammerts, adviseur loondoorbetaling bij ziekte bij het gelijknamige project van MKB-Nederland/VNO-NCW en het ministerie van SZW. 

Psychische klachten

Volgens Lammerts zit een punt van zorg vooral bij de jongere generatie. "Langdurige uitval neemt toe, maar is vooral onder jonge medewerkers zorgwekkend. Steeds meer jongeren kampen met psychische klachten, wat ook op de werkvloer steeds zichtbaarder wordt. Uit recent onderzoek van TNO over 2022 blijkt dat zelfs 1 op de 4 medewerkers tussen de 18 en 34 jaar met burn-outklachten kampt."

Het is volgens Lammerts voor werkgevers waardevol om met medewerkers in gesprek te blijven over de werkdruk en af en toe de vraag te stellen of de werkgever iets voor de werknemer kan betekenen. "Dit gesprek kan ook plaatsvinden tussen medewerkers en een vertrouwenspersoon en/of een bedrijfsarts, ook als er (nog) geen sprake is van een ziekmelding. Een open sfeer waarin werknemers zich comfortabel voelen om eventuele problemen aan te kaarten is hierbij wel van belang", aldus Lammerts.

Poortwachterproof

Eind 2018 hebben MKB-Nederland, het ministerie van SZW en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Er is een maatregelenpakket vastgesteld dat de risico's voor ondernemers moet beperken en loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper moet maken. "Als uitvloeisel van die afspraken is er sinds januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV), die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. De polis is Poortwachterproof, wat betekent dat als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, ze ook niet meer kunnen worden geconfronteerd met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar", aldus de werkgeversorganisaties.

Goed geïnformeerd 

Lammerts legt uit dat de keuze om wel of niet te verzekeren uiteraard bij de ondernemers ligt. "Wat we met dit project hebben willen bereiken, is dat ze daar in elk geval een goed geïnformeerd en afgewogen besluit in nemen. Juist omdat de gevolgen van langdurige ziekte groot kunnen zijn."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.