Nieuws

CO2-uitstoot grote industrie flink afgenomen

De CO2-uitstoot van grote industriebedrijven in Nederland is vorig jaar het sterkst afgenomen in vijftien jaar. Vooral chemische fabrieken zoals Dow Chemical, Chemelot en kunstmestfabrikant Yara zagen hun emissie zakken, mogelijk door lagere productie vanwege de hoge gasprijzen. Ondertussen maakt het ministerie van EZK afspraken met Shell over vermindering van CO2-uitstoot.

Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ging de uitstoot van de 330 Nederlandse industrie- en energiebedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen met bijna acht procent omlaag, tot 68,5 miljoen ton. Vooral de industrie stootte fors minder uit, met een afname van dik acht procent tot 38,6 miljoen ton.

De grootste vervuiler was nog steeds Tata Steel. Het staalconcern was in zijn eentje goed voor 5,8 miljoen ton uitstoot. Dat is wel iets minder dan de bijna zes miljoen ton van een jaar eerder.

Dure aardgas

NEa-topman Mark Bressers zegt dat het "uiteraard positief" is dat vooral in de chemische industrie de uitstoot flink is teruggebracht. "Maar het gaat hier wel om bedrijven die veel aardgas gebruiken bij hun productie. De prijs voor aardgas was vorig jaar natuurlijk hoog en dit heeft in veel gevallen geleid tot een lagere productie. Het is dus nog te bezien wat dit betekent op de langere termijn."

Wat de cijfers precies betekenen voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030 is daardoor nog niet met zekerheid te zeggen. Het doel in het klimaatakkoord voor de energiesector is om de uitstoot in 2030 te hebben teruggebracht tot 12,4 miljoen ton. Voor de industrie is het streven 35,7 miljoen ton. Dat betreft alle energie- en industriesectoren, niet alleen de bedrijven die onder ETS vallen. Die zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

NEa geeft aan dat uit de cijfers ook naar voren komt dat de uitstoot van de vier kolencentrales in Nederland vorig jaar vrijwel op hetzelfde niveau is gebleven als een jaar eerder. Dat ging in totaal om 11,7 miljoen ton. Eigenlijk zou er vorig jaar een plafond komen voor de CO2-uitstoot van kolencentrales. Dat is door het kabinet geschrapt vanwege de hoge gasprijzen.

Shell

Shell heeft een intentieverklaring ondertekend samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het olieconcern streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot van de fabrieken in Rotterdam en Moerdijk.

Shell wil in 2030 3,9 megaton minder CO2 uitstoten; twintig procent van wat de Nederlandse industrie in totaal aan CO2 moet reduceren in 2030. De multinational wil daarnaast de stikstofuitstoot met minstens tien procent verminderen.

Shell hoort bij de twintig grootste uitstoters van CO2 in Nederland maar stelt de uitstoot fors te willen verminderen. De overheid gaat samen met het olieconcern onderzoeken welke mogelijke knelpunten er zijn om de afgesproken doelen te behalen.

Bron: ANP/EZK

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.