Nieuws

Belangrijkste ICT-systemen fiscus nog altijd verouderd

Hoewel de Belastingdienst een deel van zijn verouderde ICT-systemen heeft vernieuwd, zijn "de grootste en belangrijkste blijven liggen", stelt waarnemend president Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer.

In het op 17 mei gepresenteerde Verantwoordingsonderzoek benadrukt de rekenkamer dat drie systemen, die belangrijk zijn voor bijna 150 miljard euro aan gerealiseerde belastinginkomsten, nog niet zijn vernieuwd. Het systeem dat de inning van btw regelt stamt bijvoorbeeld uit 1982, zo benadrukte Irrgang. Ook de systemen om omzetbelasting, de loonheffing en de inkomstenbelasting te innen, zijn nog niet vernieuwd.

Irrgang benadrukte tijdens zijn toelichting in de Tweede Kamer dat er ook goed nieuws is. "Het zal krantenlezers misschien verbazen, maar bij de Belastingdienst worden ook problemen opgelost." Maar de risico’s voor de continuïteit van de dienstverlening als gevolg van de IT van de Belastingdienst “blijven hoog."

Kleine stappen

De fiscus kampt al jaren met grote problemen vanwege verouderde ICT-systemen. Deze worden gestaag vernieuwd en verbeterd. In 2018 kampte meer dan de helft van de systemen met achterstallig onderhoud, in 2022 gold dat voor iets meer dan een kwart, schreef verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij in februari aan de Tweede Kamer.

Maar een aantal grote systemen moet nog gemoderniseerd worden. Dat is een ingewikkelde operatie die in kleine stappen wordt uitgevoerd, "zodat er meer grip ontstaat op deze projecten", aldus Van Rij. Naast risico's voor burgers, levert dit mogelijk ook een risico op voor de belastinginkomsten.

De planning om deze systemen te vernieuwen mag geen vertraging oplopen, aldus de Rekenkamer, die erop wijst dat hervormingen bij de Belastingdienst regelmatig worden "doorkruist door de actualiteit". De fiscus kwam de afgelopen jaren veelvuldig negatief in het nieuws vanwege diens rol in het toeslagenschandaal, misstanden bij de inkomstenbelasting en grote problemen bij de uitvoering.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.