Nieuws

ChatGPT lost accountantsdilemma op

De NBA vroeg aan ChatGPT om een dilemma uit de DilemmApp op te lossen. De slimme chatbot antwoordde gedegen en zorgvuldig.

Eerder werd in de NBA DilemmApp de casus 'Kantinehulp' geplaatst; een dilemma aangedragen door Fred de Vries, senior beleidsmedewerker van de NBA. Hij kwam erop na een discussie over een vergelijkbare situatie, waar geen eenduidige mening uit naar voren kwam.

Dilemma

Een accountant die in vrije tijd voetbal speelt, ziet dat de barvrouw in de clubkantine de opbrengst van een rondje in haar eigen zak stopt en niet in de la van de kassa. Wat te doen, vraagt het dilemma. Spreek je als accountant de barvrouw erop aan, want je hebt immers een eed afgelegd? Meld je het voorval aan de kantinebeheerder, of doe je of je neus bloedt en laat je het erbij zitten?

"Het is een laagdrempelig dilemma en daardoor heel herkenbaar: iedere accountant kan zich in dit soort situaties bevinden", aldus De Vries. "En wat doe je dan?"

Ruim de helft van de respondenten kiest voor melding bij de kantinebeheerder en dertig procent spreekt de barvrouw er zelf op aan. Slechts een kleine groep laat het erbij (en bestelt nog een biertje).

Reactie ChatGPT

De Vries vroeg vervolgens ChatGPT ook om advies. De chatbot kwam met een uitgebreid antwoord en stelde dat je een paar stappen kunt overwegen:

  1. Verzamel bewijs: Probeer meer informatie te verzamelen over wat je hebt waargenomen. Noteer de datum, het tijdstip en andere relevante details. Als mogelijk, probeer het gedrag meerdere keren te observeren om ervoor te zorgen dat het geen eenmalige vergissing is.
  2. Bespreek de kwestie vertrouwelijk: Zoek een geschikt moment om discreet met de barvrouw te praten. Benader haar op een respectvolle manier en leg uit wat je hebt waargenomen. Geef haar de kans om haar kant van het verhaal te vertellen en mogelijk een verklaring te geven voor haar handelingen.
  3. Informeer het management: Als de barvrouw geen bevredigende verklaring geeft of als je denkt dat het gedrag ongepast is, moet je mogelijk het management op de hoogte stellen. Ga naar de eigenaar van de club, de verantwoordelijke manager of een andere relevante autoriteit binnen de organisatie. Vertel hen over je observaties en overhandig, indien mogelijk, het verzamelde bewijs.
  4. Volg het protocol van de organisatie: Bepaalde organisaties hebben protocollen voor het melden van ongepast gedrag of fraude. Raadpleeg de interne richtlijnen van de club om te zien welke stappen je moet nemen en volg deze op.

De chatbot kwam tot slot ook nog met een oproep: "Het is belangrijk om objectief en ethisch te handelen in een dergelijke situatie. Het melden van mogelijk ongepast gedrag kan bijdragen aan de integriteit van de organisatie en helpen mogelijke misstanden aan te pakken."

Niet zo vreemd dat binnen het accountantsberoep momenteel veel wordt gesproken over de mogelijkheden en gevaren van de inzet van kunstmatige intelligentie.

De DilemmApp van de NBA helpt accountants om een morele afweging te maken bij dilemma's uit de praktijk. Leden kunnen hiervoor ook zelf dilemma's aandragen. Meer informatie is te vinden op nba.nl. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.