Nieuws

EU-landen eens over werknemersstatus voor platformwerkers

De EU-landen hebben criteria afgesproken om platformwerkers, zoals Uberchauffeurs en veel maaltijdbezorgers en huishoudhulpen, te beschermen tegen schijnzelfstandigheid. Als het Europees Parlement ermee instemt, kunnen de nieuwe regels over een jaar of twee ingaan.

Een platformwerker die aan drie van zeven kenmerken van een werknemer voldoet, is dat volgens de verantwoordelijke EU-ministers voortaan ook. Als het platform het daar niet mee eens is, moet het bewijzen waarom. Criteria zijn bijvoorbeeld dat een platform gedragsregels oplegt of niet accepteert dat een werker bedankt voor een klus.

Europese regels

Internetplatforms die taxiritten, bezorgmaaltijden of andere diensten aanbieden zien de mensen die zij daarvoor inzetten graag als zzp'er, terwijl ze eigenlijk werknemer zijn. Medewerkers missen daardoor zaken als bescherming tegen ontslag en voorzieningen voor sociale zekerheid. Nederland staakte eigen plannen om wat te doen aan de schaduwkant van platformwerk, in de hoop op Europese regels.

Die zijn met het akkoord dat de ministers van de EU-landen op 12 juni in Luxemburg bereikten een stuk dichterbij. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van "een belangrijke stap vooruit voor platformwerkers". Nederland en Spanje voerden samen een groep landen aan die hamerde op strengere regels, waar Frankrijk en Polen juist op de rem stonden.

Algoritmes

De EU-ministers zetten er ook samen op in dat platformwerkers meer greep krijgen op de algoritmes van de app waar ze mee werken. Een platform mag een werker niet meer zomaar uitsluiten van de app en dus van zijn of haar broodwinning. Het moet uitleggen waarom dat gebeurt en de gedupeerde moet daartegen in beroep kunnen.

Er was Nederland veel aan gelegen er met de ministers uit te komen en aan de onderhandelingen met het Europees Parlement te kunnen beginnen. Als de plannen niet vóór de Europese verkiezingen van volgend jaar worden goedgekeurd, dreigen ze weer grote vertraging op te lopen.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.