Nieuws

Nederland loopt voorop met implementatie wetsvoorstel voor minimumbelasting

Multinationals en binnenlandse bedrijven met een omzet van 750 miljoen euro of meer moeten minstens vijftien procent belasting over hun winst betalen. Dat staat in het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024, dat voortvloeit uit een internationaal akkoord, om wereldwijde belastingontwijking tegen te gaan.

Het wetsvoorstel is op 31 mei aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarmee loopt Nederland voor op andere landen. Een internationaal akkoord hierover is in oktober 2021 afgesloten met 138 landen.

Bedrijven gaan de nieuwe belasting alleen betalen als de groep waartoe zij behoren in een land effectief te weinig winstbelasting betaalt. Dit wordt bepaald door het effectieve belastingtarief in een land in mindering te brengen op het minimumbelastingtarief van 15 procent. Dat is het internationaal afgesproken minimumbelastingtarief.

Voorbeeld

Het ministerie van Financiën geeft als voorbeeld een bedrijf C dat, in het land waar het gevestigd is, belasting betaalt over een effectief tarief van 10 procent. De BV die gevestigd is in Nederland, is de moeder van deze groep.

Dit betekent dat bedrijf C laagbelast is en dus het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 van toepassing is. Er is in het voorbeeld immers sprake van een positief verschil van 5 procent: het minimumbelastingtarief van 15 procent verminderd met het effectieve belastingtarief van 10 procent. Dit betekent dat op het niveau van de BV een percentage van 5 procent wordt bijgeheven over de winst van C. 

Minder verschuiving

Met het wetsvoorstel wordt de prikkel voor bedrijven om winsten te verschuiven naar laagbelastende staten verminderd, aldus het ministerie. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel een ondergrens te stellen aan belastingconcurrentie tussen staten. Daarmee moet een race naar de bodem in de winstbelasting worden voorkomen en een gelijker speelveld worden gecreëerd voor internationaal opererende bedrijven.

Staatssecretaris Van Rij (Financiën) is blij met de nieuwe stap "die gaat leiden tot een mondiale aanpak tegen belastingontwijking".

Totstandkoming

De wereldwijde minimumbelasting ('Pijler 2') is onderdeel van het OESO-akkoord over de herziening van het internationale belastingstelsel. Dat akkoord wordt door 138 landen gesteund. De Europese Commissie heeft een richtlijn voorgesteld om deze minimumbelasting in de EU te implementeren. Op 15 december 2022 hebben de EU-lidstaten unaniem een akkoord bereikt over dit voorstel.

De richtlijn moet op 31 december 2023 in nationale wetgeving zijn omgezet. Het concept implementatiewetsvoorstel is in Nederland eind 2022 voor een openbare internetconsultatie aangeboden. Na verwerking van de reacties uit deze consultatie is het wetsvoorstel voor advies aangeboden aan de Raad van State.

Het wetsvoorstel wordt de komende maanden in de Tweede Kamer behandeld en gaat daarna naar de Eerste Kamer. De inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel is voorzien op 31 december 2023. De Belastingdienst moet de wet daarna gaan uitvoeren, onder meer door oprichting van een expertiseteam Pijler 2.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.