Nieuws

CPB: Export vanuit Nederland doet het goed

Nederland heeft in 2021 en 2022 een sterke economische groei doorgemaakt, die de gemiddelde groei in de eurozone overtrof. Dat ons land het relatief goed deed ten opzichte van andere landen, komt voor een groot deel door een toename van de goederenuitvoer. Vooral de wederuitvoer groeide hard.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Wederuitvoer motor achter stijging Nederlandse export' van het Centraal Planbureau (CPB). De Nederlandse economie herstelde na de krimp door de coronacrisis in 2020 sterker dan in andere omliggende landen, mede als gevolg van de sterke toename van de export.

Vooral de uitvoer van machines, elektronica en diverse gefabriceerde goederen (zoals kleding) nam toe. Ook de uitvoer van chemische producten en halffabricaten steeg. De uitvoerstijging is het gevolg van de industriële opleving in Europa in 2021 en een toegenomen (online) goederenconsumptie tijdens de pandemie.

Wederuitvoer drijvende kracht

Een opmerkelijke trend is de groei van de 'wederuitvoer', die met respectievelijk vijftien procent en vier procent  groeide in 2021 en 2022, aldus het planbureau. Deze trend is zichtbaar in alle productgroepen en blijkt de motor achter de sterke uitvoergroei. In 2022 is de groei van de export zelfs alleen te danken aan groei van de wederuitvoer.

Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd naar andere landen. Veel goederen worden niet door Nederland gemaakt, maar vinden door Nederland wel hun weg naar het Europese achterland. Hoewel wederuitvoer minder rendabel is dan uitvoer van eigen productie, heeft de goederenuitvoer toch vier procent-punt bijgedragen aan de bbp-groei in Nederland in 2021.

Minder afhankelijk van Duitsland

De Nederlandse goederenuitvoer groeide aanzienlijk ondanks de economische stagnatie in Duitsland, traditioneel een belangrijke exportmarkt voor ons land. De economische groei bleef daar achter, onder andere omdat de productie van de auto-industrie terugliep.

Toch bleef de Nederlandse export naar Duitsland sterk. Een verklaring hiervoor is de beperkte verbondenheid van de Duitse autoindustrie met Nederlandse bedrijfstakken. Over een langere periode (1980-2021) werd Nederland minder afhankelijk van Duitsland als afzetmarkt, omdat we meer gingen handelen met andere Europese landen en Azië.

Recent vroeg het CPB via haar 'augustusraming' (concept-Macro-Economische Verkenning 2024) nog aandacht voor de beperkte economische groei, een oplopend overheidstekort en een toenemend aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in Nederland.

Bron: CPB

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.