Nieuws

SER pleit voor snelle verduurzaming maakindustrie

Het nieuw te vormen kabinet moet prioriteit geven aan de uitvoering van de plannen om de maakindustrie te verduurzamen.

Daarvoor pleit de Sociaal-Economische Raad (SER), die de regering en het parlement adviseert over sociaaleconomische vraagstukken. Verduurzaming van de maakindustrie is volgens de raad namelijk noodzakelijk om de klimaat- en circulariteitsdoelstellingen te behalen.

Ook is een duurzame industrie volgens de SER een voorwaarde voor het behoud van industriële activiteiten in Nederland. Daarnaast draagt het bij aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid. Ook voor maatschappelijke doelen op het gebied van innovatie, het versterken van kwetsbare regio's en een gezonde leefomgeving zijn investeringen in de sector onmisbaar.

Alles op alles zetten

De maakindustrie is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Er zal de komende kabinetsperiode dan ook alles op alles moeten worden gezet om de verduurzamingsplannen van de zes industrieclusters en maatwerkafspraken met grote CO2-uitstoters in uitvoering te brengen.

Overvol stroomnet

Belangrijk is ook dat knelpunten voor verduurzaming, zoals het overvolle stroomnet, worden weggenomen en dat er stabiel beleid komt om investeringen mogelijk te maken. De uitvoering van de plannen om de problemen op het stroomnet aan te pakken zou volgens de SER fors versneld kunnen worden door een planmatige uitrol van het elektriciteitsnet per gebied. Daarnaast moet er blijvend worden ingezet op maatregelen voor energiebesparing en mogen de kosten voor elektrificatie niet uit de pas lopen met buurlanden, zodat investeringen in elektrificatie lonen.

De overheid dient daarnaast ondersteuning te bieden bij het realiseren van een actief arbeidsmarkt- en scholingsbeleid om het enorme tekort aan technici aan te pakken. Ook vakkrachten van elders blijven volgens de SER onmisbaar als ze in Nederland niet te vinden zijn.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.