Nieuws

Klimaatdoelen voor 2030 in veel sectoren haalbaar

Nederlandse bedrijven, die goed zijn voor ruim 80 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland, kunnen ervoor zorgen dat veel klimaatdoelen voor 2030 worden gehaald. Bedrijven moeten dan wel koolstofarme technologieën gaan omarmen die al beschikbaar zijn.

Het gaat dan onder meer om de bouwmaterialen-, papier- en chemische industrie. In die sectoren kunnen bedrijven het energieverbruik volgens ABN Amro verminderen en primaire productieprocessen koolstofarmer maken.

Bouwmaterialenindustrie

Fabrikanten van bouwmaterialen hebben volgens de onderzoekers al veel vooruitgang geboekt. Zo is de uitstoot van die sector tussen 1990 en 2022 met 53 procent gedaald. "Niet veel sectoren in de Nederlandse economie is dit gelukt", zegt ABN Amro. Het doel voor 2030 van 55 procent reductie lijkt daarmee te worden gehaald. Volgens de bank is het nu zaak dat de bouwmaterialenindustrie inzet op alternatieve energiebronnen voor gas, zoals warmtepompen, restwarmte en zonne-energie. Zo kan de sector toewerken naar het volgende doel: CO2-neutraliteit in 2050.

Obstakels

Om de klimaatdoelen te halen, ziet ABN Amro nog wel enkele obstakels voor veel sectoren. Niet alleen is de beschikbare tijd nog relatief kort, ook is er een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel om koolstofarme technologieën te installeren. Ook is de transitie relatief duur. "Op technologisch gebied is al veel mogelijk, maar in de praktijk komen technieken soms nog onvoldoende van de grond omdat de kosten simpelweg niet op te brengen zijn en niet in verhouding staan tot de opbrengsten."

In meer energie-intensieve sectoren, zoals de aardolie- en de basismetaalindustrie, blijft de uitdaging bovendien relatief groot. Volgens de onderzoekers gaat de uitstoot van broeikasgassen daar nog maar langzaam omlaag.

Grote opgave

Aardoliebedrijven hebben tussen 1990 en 2022 hun broeikasgasuitstoot slechts met zo'n 5 procent verminderd. Dat betekent dat de sector de uitstoot tot 2030 jaarlijks nog met minimaal 6 procent zal moeten terugdringen. "Met de emissiereductie-ervaringen van de sector uit het verleden, is dat een erg grote opgave", concluderen de onderzoekers. ABN Amro merkt wel op dat veel van de bedrijven in deze sector vallen onder het Europese emissiehandelssysteem ETS. Zij moeten daardoor steeds meer betalen voor hun CO2-uitstoot, waardoor ze in zekere zin worden gedwongen meer te doen.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.