Nieuws

Kopgroep Circulair Financieren lanceert open source scorecard

De Kopgroep Circulair Financieren, waarin vertegenwoordigers van financiële instellingen en stakeholders samenwerken, heeft een open-source ‘Circular Risk Scorecard’ ontwikkeld, waarin risico’s en kansen rondom financiering worden bekeken vanuit circulair perspectief. Ook de NBA is lid van de Kopgroep.

Doel van de Circular Risk Scorecard is data te verzamelen, om te kunnen onderbouwen dat de risico's van circulair ondernemen momenteel te hoog worden ingeschat en kansen te weinig worden meegewogen in een financierings- of investeringsbeslissing.

De Kopgroep roept de financiële sector op om de scorecard te gaan gebruiken, inzichtelijk te maken wat de circulaire risicoscore is van een te financieren bedrijf of project en deze score mee te nemen in de besluitvorming voor financieren en investeringen.

De scorecard is niet alleen door banken te gebruiken, maar ook door ondernemingen zelf, om in kaart te brengen waar ze staan als het gaat om circulariteit. De scorecard is anoniem te gebruiken.

Circulaire economie

De circulaire economie stuurt op het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen, materialen en producten, het maximaliseren van hergebruik en het verkleinen van de afvalberg door het creëren van een gesloten kringloop van productie en consumptie.

Volgens de Kopgroep is de circulaire economie "essentieel om binnen de ecologische grenzen van onze planeet te blijven". Het moet de Nederlandse economie tegelijkertijd minder afhankelijk maken van grondstoffen uit de rest van de wereld. Financiers, investeerders en andere dienstverleners in de financiële sector spelen een sleutelrol bij het aanjagen van de circulaire transitie.

Financiering

De Kopgroep werkt aan oplossingen voor knelpunten met betrekking tot het financieren van circulaire ondernemers, zoals eerder benoemd in de Roadmap Circulair Financieren 2030. Voorop staat daarbij dat circulariteit integraal onderdeel moet zijn in de beoordeling van financieringsaanvragen en investeringsbeslissingen.

Belangrijk is dat lineaire risico's, zoals de uitputting van natuurlijke bronnen, kostenstijging van grondstoffen en milieuschade en circulaire kansen, waaronder duurzame innovatie, kostenbesparing en klantwaarde, expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen.

Op zoek naar bewijsvoering, techniek en data worden circulair gefinancierde ondernemingen en projecten door de Kopgroep geanalyseerd en gedeeld. De voorbeelden die hieruit voortkomen worden gedeeld in de sector.

Groepsfoto Kopgroep Circulair Financieren

Kopgroep

De Kopgroep Circulair Financieren is opgericht in 2021, als onderdeel van het Platform voor Duurzame Financiering van De Nederlandse Bank. Leden van de Kopgroep Circulair Financieren zijn vertegenwoordigers vanuit financiële instellingen ABN Amro, European Investment Bank, ING, Invest-NL, de NBA, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Waterschapsbank, Rabobank, de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen en Triodos Bank. Strategische partners van de kopgroep zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Utrecht en de Gemeente Amsterdam.

Gezamenlijk doel is om Nederland koploper te maken in de circulaire economie, door circulair financieren de norm te maken in 2030.

NBA

De NBA wil als lid van de Kopgroep actief bijdragen aan projecten die in het teken staan van deze doelstelling en nodigt ook leden werkzaam binnen de financiële sector die zich aangesproken voelen daarvoor uit.

Meer informatie over de activiteiten van de Kopgroep Circulair Financieren is beschikbaar via Lucas Geusebroek (beleidsmedewerker Beroep & Maatschappij NBA, email l.geusebroek@nba.nl).

Op de website van DNB wordt bericht over de laatste ontwikkelingen van de Kopgroep, die ook is te volgen via LinkedIn.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.