Nieuws

NBA doet voorstellen voor PE-vereisten CSRD-assurance

Vooruitlopend op implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Nederlandse wetgeving definieert de NBA alvast de vereisten voor permanente educatie voor CSRD-assurance.

Dat meldt de NBA. De CSRD verplicht grote ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in het bestuursverslag. Accountants zullen over die rapportage assurance met beperkte mate van zekerheid gaan verstrekken.

De Nederlandse wetgever moet nog definitief besluiten over implementatie van CSRD, maar daarop vooruitlopend definieert de NBA alvast de eisen waaraan een accountant moet voldoen om CSRD-assurance te mogen afgeven.

De primaire doelgroep voor deze PE-vereisten zijn accountants (AA of RA) in het bezit van een certificeringsbevoegdheid voor 1 januari 2026 of accountants die certificeringsbevoegdheid voor 1 januari 2026 kunnen aantonen via het getuigschrift voor inschrijving, in het accountantsregister.

Invulling

De invulling van de permanente educatie voor accountants die CSRD-assurance gaan verstrekken, zal naar verwachting door de wetgever aan de NBA worden gedelegeerd. De PE-vereisten bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. CSRD-competentieset; de vereiste competenties die een accountant dient te bezitten om CSRD-assurance te kunnen verstrekken aanvullend op de huidige opleidingsvereisten van accountants. Er is nadrukkelijk geen sprake van een verplicht curriculum. De competentieset kan en mag daarom ook niet als een checklist worden gebruikt.
  2. Een zelf-compliance verklaring waarin de accountant verklaart te (zullen) voldoen aan het verkrijgen van de noodzakelijke CSRD-competenties. Middels de zelf-compliance verklaring beoordeelt de accountant zelf of zij of hij voldoet aan de CSRD-competenties. In lijn met de professioneel-kritische houding van de accountant wordt bij deze zelf-compliance verklaring verwacht dat zij of hij zichzelf kritisch beoordeelt.
  3. Het gebruik van een zelfassessment voor accountants om inzicht te krijgen in onderwerpen waar de accountant zich in kan bekwamen of verder in kan ontwikkelen. De NBA ontwikkelt een zelfassessment. Het assessment geeft inzicht in het huidige kennisniveau en laat duidelijk de blinde vlekken zien. Daarnaast geeft dit assessment aanvullende ontwikkelinformatie en -adviezen zodat een volgende stap in ontwikkeling gezet kan worden.
  4. Het volgen van kantooroverstijgende intervisie om de theoretische kennis in de praktische toepassing te versterken. De NBA verplicht op jaarbasis tot minimaal twee intervisiesessies, waarvan ten minste één keer kantooroverstijgend. De accountant committeert zich aan de intervisie middels de eerder benoemde zelf-compliance verklaring, en zal de uitkomsten van de intervisie tevens vastleggen in het eigen PE-portfolio.

In het document 'Nadere vereisten permanente educatie voor vakbekwaamheid CSRD-assurance' worden deze vereisten uitgebreid uitgewerkt.

CSRD-wetsvoorstel

De CSRD is een richtlijn vanuit Europa die op 5 januari 2023 in werking trad. Lidstaten moeten uiterlijk 6 juli 2024 de richtlijn implementeren. De eerste ondernemingen die zich aan de rapportagerichtlijn moeten houden, moeten dat al doen over het boekjaar dat op of na 1 januari 2024 begint.

De Nederlandse wetgever heeft daarom op 17 juli 2023 een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden, de 'Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering'. Die consultatie is inmiddels gesloten en leidde tot een aantal kritische reacties. Ook de NBA heeft op de consultatie gereageerd.

Onder meer de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Wet op het financieel toezicht (Wft), en het Burgerlijk Wetboek (BW) moeten in het kader van de implementatie worden gewijzigd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.