Nieuws

Kritische reacties op consultatie implementatiebesluit CSRD-richtlijn

De consultatie van het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering is op 18 december gesloten. Met het besluit worden de verslaggevingseisen uit de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD in Nederland ingevoerd. Onder meer de inzet van andere deskundigen dan alleen accountants is een discussiepunt, zo blijkt.

In totaal zijn 25 schriftelijke reacties ingediend op de consultatie, die was opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onder meer diverse grote accountantskantoren, advocatenpraktijken, vakbond FNV, beleggersorganisaties VEB, Eumedion en VEUO, toezichthouder AFM en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben gereageerd.

De werkgevers waarschuwen voor de grote impact van de richtlijn en de lastenverzwaring die hieruit voortkomt, ook voor kleinere ondernemingen die indirect te maken krijgen met de rapportageverplichtingen. Binnen Europa zou dat kunnen gaan om bijna twintig miljoen mkb-bedrijven.

Lidstaatoptie

Ook pleitten VNO-NCW en MKB-Nederland voor de lidstaatoptie om ook andere "verleners van assurancediensten" toe te staan om duurzaamheidsrapportages te toetsen, "zodat het bedrijfsleven tegenover de enorme lastendruk die het Implementatiebesluit meebrengt wel meer keuze krijgt in de partijen die zij voor de uitvoering van het onderzoek van de duurzaamheidsrapportering inschakelt". De werkgevers wijzen er op dat de accountantssector al genoeg capaciteitsproblemen heeft.

Eumedion pleit ook voor inzet van andere verleners van assurancediensten, naast accountants. De organisatie van institutionele beleggers is "ongelukkig" met de wijze van implementeren van de richtlijn in Nederland. Dat moet beter wettelijk worden geregeld. De aandeelhoudersvergadering zou, net als bij de jaarrekening, de duurzaamheidsrapportage moeten vaststellen.  

Toezicht met ballen

Ook beleggersorganisatie VEB is niet blij met deze vorm van "gedelegeerde wetgeving" en wil dat de status van duurzaamheidsrapportering meer op één lijn komt te staan met financiële informatie. De VEB gaat niet voor de lidstaatoptie, maar wil dat het uitvoeren van de assurance van de duurzaamheidsrapportage gebeurt door dezelfde accountant die de jaarrekening en het bestuursverslag controleert. Ook pleit de beleggersclub voor toezicht "met ballen" door de AFM.

De AFM zelf is wel voorstander van de lidstaatoptie voor inschakeling van andere deskundigen dan alleen accountants. Aanpassingen in het Implementatiebesluit zouden kunnen helpen om de uitvoering van de toetsing van duurzaamheidsrapportages te scheiden van de controle van de jaarrekening, zo stelt de toezichthouder.

Reactie NBA

Ook de NBA heeft gereageerd op de consultatie. Om ervoor te zorgen dat voldoende accountants assurance kunnen geven, wil de beroepsorganisatie ook duurzaamheidsaccountants van het kantoor dat de wettelijke controle verricht, toelaten tot het geven van assurance over duurzaamheidsrapportages. De lidstaatoptie voor inzet van andere deskundigen dan accountants noemt de NBA niet.

Daarnaast vraagt de NBA verduidelijking van de assurance-eis, in lijn met de CSRD en verduidelijking van verschillende verslaggevingsnormen. Ook de reikwijdte ten aanzien van niet-beursgenoteerde banken en verzekeraars moet beter uiteen worden gezet.

Om kleine en middelgrote ondernemingen te beschermen, wil de NBA dat aan die bedrijven niet meer informatie mag worden gevraagd dan voorgeschreven in de (nog te ontwikkelen) ESRS-verslaggevingsstandaarden.  

De NBA verwacht ook een consultatie van aanpassingen aan (onder meer) het Besluit toezicht accountantsorganisaties, waarin specifieke eisen worden uitgewerkt voor accountantsorganisaties die duurzaamheidsassurance willen verstrekken.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.