Nieuws

Raad van State positief over voorstel verhoging controlegrenzen

De Raad van State adviseert positief over de verhoging van de grensbedragen voor wettelijke controles, zoals vastgelegd in de gewijzigde Europese Richtlijn en voorgesteld door het kabinet.

Eind december stemde het kabinet in met het ontwerpbesluit over verhoging van de controlegrenzen voor wettelijke controles, vanaf het boekjaar 2023. Op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming besloot de ministerraad het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State voor te leggen.

"De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen." Dat stelt de raad in een kort advies naar aanleiding van het verzoek van minister Weerwind.

De daadwerkelijke invoering van aangepaste groottecriteria voor micro-, kleine en grote rechtspersonen komt hiermee weer een stap dichterbij. De Europese Commissie besloot op 17 oktober 2023 om de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles te verhogen. Dat gebeurde na een consultatie en mede op initiatief van de NBA.

Boekjaar 2023

Stakeholders zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, de Commissie vennootschapsrecht en NBA en SRA gaven daarbij aan dat er een grote voorkeur is voor het al verhogen van de controlegrenzen over het boekjaar 2023. Het kabinet ging hier in mee.

In het bijzonder voor kleine rechtspersonen, die anders volgens het middelgrote regime moeten rapporteren inclusief accountantscontrole en het moeten opstellen van een bestuursverslag, kan toepassing over 2023 een groot verschil betekenen. Voor accountants betekent toepassing over 2023 enige vermindering van de druk op de controlecapaciteit.

Definitieve besluit

Na het snelle advies van de Raad van State wordt het definitieve besluit mogelijk nog in het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd. Minister Weerwind moet daarvoor formeel nogmaals akkoord krijgen van de ministerraad, plus een handtekening van de Koning onder het besluit.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.