Nieuws

Werkloosheid blijft ongewijzigd op 3,6 procent in januari

De werkloosheid in Nederland is in januari onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder. In de eerste maand van het jaar zat 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. Het aantal WW-uitkeringen nam in januari wel toe.

In januari waren er 368.000 mensen werkloos, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal hadden vorige maand 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kort geleden naar werk zochten of daar niet direct beschikbaar voor waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking in de afgelopen drie maanden met 16.000 per maand.

Op zoek naar werk

Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld tweeduizend per maand. Deze lichte toename kwam volgens het CBS niet doordat meer mensen hun baan verloren, maar doordat meer mensen op zoek gingen naar werk. Als deze mensen niet meteen werk vinden, worden ze deel van de werkloze beroepsbevolking.

Alleen bij 25- tot 45-jarigen steeg het werkloosheidspercentage ten opzichte van drie maanden eerder, van 2,9 procent in oktober 2023 naar 3,1 procent in januari 2024. Bij jongeren van 15 tot 25 jaar daalde het werkloosheidspercentage in dezelfde periode van 8,4 naar 8,2 procent. Het laagst was de werkloosheid onder 45-plussers, waar het percentage met 2,2 onveranderd bleef.

Wintermaanden

Het UWV verstrekte in januari 167.000 WW-uitkeringen. Dat waren er 6.300 meer dan in december, een stijging met 3,9 procent. Een stijging aan het begin van het jaar is volgens het CBS gebruikelijk omdat er veel contracten aflopen aan het einde van een kalenderjaar. Ook is in de wintermaanden minder werk in sectoren zoals bouw en landbouw. In alle leeftijdsklassen nam het aantal WW-uitkeringen toe.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.