Nieuws

Young profs: 'Veranderen kunnen we niet alleen, we hebben iedereen nodig'

De Young Assurance Boards (YABs) van oob-kantoren PwC, EY, Deloitte, KPMG, Mazars, BDO en de bestuursleden van de NBA Young Profs, hebben vier kernthema's uit het recente eindrapport van de kwartiermakers samengevat en van eigen tips voorzien.

Bij het doorvoeren van veranderingen in de accountancysector willen jonge accountants graag hun rol oppakken, maar zij benadrukken dat alle accountants nodig zijn in dit proces.

Het rapport 'Druk en tegendruk' van de Kwartiermakers toekomst accountancysector concludeerde dat het accountantsberoep in de afgelopen jaren onvoldoende vooruitgang heeft geboekt om het vertrouwen te herstellen. Belangrijke aanbeveling was meer veranderingsbereidheid en zelfreflectie bij accountants. De inbreng van jonge accountants is daarbij volgens de kwartiermakers van groot belang.

Wil om te veranderen

Steffie Nuijts, voorzitter van de Young Assurance Board (YAB) van PwC Nederland, zegt in een artikel van de young boards en de NBA Young Profs dat de kwartiermakers vertrouwen hebben in de veranderbereidheid van young professionals, maar dat er meer nodig is. "Het idee dat wij het verschil kunnen maken, is goed, maar het is niet alleen onze taak. De wil om te veranderen merken we zeker, maar daarvoor we hebben iedereen nodig."

Volgens Mohammed Mukhtar, bestuurslid bij het YAB van PwC, is het rapport van de kwartiermakers uitgebreid besproken door het YAB, het Assurance Board van PwC, de young boards van de andere oob-kantoren en het bestuur van de NBA Young Profs. "Om alle young professionals in de sector snel en gemakkelijk door het volledige rapport te leiden, kwamen we op het idee de belangrijkste punten samen te vatten en enkele takeaways mee te geven."

Verbinding

PwC YAB-bestuurslid Milou Kemperman zegt dat de young professionals heel graag willen bijdragen aan de benodigde veranderingen. "Maar het is zoeken hoe je die verbinding vindt. Dat is ook een oproep aan het leadership van de grote kantoren: betrek young professionals er nog meer bij en ga samen aan de slag. Zelf hebben we nauw contact met de Assurance Board van PwC. In onze maandelijkse meetings bespreken we dit met elkaar."

Nuijts benadrukt dat de cultuur binnen de teams waarmee de opdrachten worden uitgevoerd essentieel is. "Het hangt onder meer af van persoonlijke ervaringen en collega's. En wat je wel en niet durft te opperen, bijvoorbeeld qua gebruik van technologie, het inzetten van meer teamleden zodat de druk lager wordt of het verplaatsen van de deadline."

Handvatten

De gezamenlijke onepager moet vooral bewustheid creëren onder de young professionals, zegt YAB-bestuurslid Jessica van der Vlugt. "Onze generatiegenoten moeten weten dat we echt iets met dit rapport moeten doen. We geven hun dan ook graag concrete handvatten om met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te gaan, zonder dat ze het hele rapport hoeven te lezen. Dat laatste adviseren we overigens wel, gezien het belang voor de sector. Onze aanbevelingen zien toe op vier hoofdthema's: fraude en (dis)continuïteit, innovatie, cultuur en educatie."

Van der Vlugt hoopt niet dat die verandering pas bij een volgend onderzoek duidelijk wordt. "Maar dat je die verandering al steeds meer in je teams gaat merken. Creëer een veilige omgeving binnen je team om je uit te spreken, ga in gesprek met elkaar en neem feedback ter harte. Dat gebeurt al, maar het moet een gewoonte worden om dat nog meer te doen. En dat je dan niet alleen denkt, ik heb me uitgesproken, fijn. Maar blijf erachteraan gaan en zet er ook echt acties op."

Autonomie middenkader

Een van de tips is dat het middenkader ruimere autonomie moet krijgen bij het uitvoeren van opdrachten. Dat is de groep die volgens de young profs het meeste druk ervaart. "En die ook denkt: als het misgaat of als we uit budget lopen, dan komt het bij mij terecht. Ook al is dat niet wat de eindverantwoordelijk accountant uitdraagt; het zit wel in het hoofd van het middenkader en is lastig te veranderen", aldus de young profs.

Volgens Kemperman is het soms ook "heel makkelijk" om hetzelfde te blijven doen. "Vooral als er tijds- of budgetdruk is. Wees kritisch op wat de klant beweert of stelt en bespreek twijfelmomenten met je team. Voer daarbij dialogen en geen discussies, volg je gevoel en neem feedback ter harte om te groeien en nog beter te worden."

Reflectie

De young profs pleiten ook voor meer reflectie over de controle-aanpak op frauderisico's. Van der Vlugt: "Het is goed daar ook minder ervaren teamleden meer expliciet bij te betrekken en hen uit te dagen hun meningen en ideeën te delen. Dat zorgt voor een cultuur waarin ook young professionals zich durven uit te spreken als zij opvallende of opmerkelijke zaken observeren of meemaken die niet door de beugel kunnen of ongebruikelijk ogen."

Verder pleiten ze op het gebied van innovatie onder meer voor het inbouwen van meer ruimte om te experimenteren met nieuwe innovatieve tools en analyses, en innovatieve oplossingen met het hogere management en klanten te delen.

Educatie

Bij het rapport van de kwartiermakers zat ook het advies van de Expertgroep Educatie, waarin flink wat veranderingen worden geadviseerd op het gebied van de opleidingen. De young professionals vinden dat zij zelf ook onderwijsinstellingen moeten blijven uitdagen om opleidingen aantrekkelijker te maken en zelf het vak nog meer moeten promoten.

Van der Vlugt: "Als ik voor mezelf spreek, vind ik het leuk steeds in andere teams te werken. Ik kan coachen en doorgroeien, heb veel ontwikkelmogelijkheden en krijg heel veel kijkjes in de keuken van bedrijven. Ik werk met veel jonge mensen samen en iedereen wil zich graag ontwikkelen. Accountant is een aantrekkelijk en veelzijdig beroep, maar ik weet niet of dát voor iedereen duidelijk is. Dat kunnen wij met z'n allen nog meer uitdragen."

Artikel 'Jonge accountants willen meer verandering teweegbrengen'

Onepager YAB en NBA Young Profs

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.