Nieuws

EU-leiders streven naar meer financiële kennis bij burgers

De regeringsleiders van de Europese Unie streven naar grotere financiële kennis bij burgers. Dat staat in een conceptakkoord voor de EU-top in Brussel, over het versterken van de Europese interne markt.

Het gaat bij het scholen van financiële kennis niet alleen om bijvoorbeeld het juiste gebruik van bank- en spaarrekeningen, pensioenen en hypotheken, maar ook om kennis over beleggingen zoals aandelen, crypto's of groene obligaties. Als mensen daar meer van afweten kan het vertrouwen om beleggingen te doen versterkt worden, menen de regeringsleiders.

Dat zou dan weer kunnen bijdragen aan meer beleggingen door huishoudens op de financiële markten, wat gunstig zou zijn voor bijvoorbeeld financiering van Europese bedrijven en investeringen. In het conceptakkoord staat dan ook dat initiatieven om die financiële kennis te vergroten gepromoot moeten worden door de EU-landen.

Risico's kennen

De Europese Commissie stelt dat het belangrijk is dat mensen de risico's kennen als het gaat om het lenen of investeren van geld. Financiële kennis kan helpen om goede persoonlijke toekomstplannen te maken, aldus Brussel. Ook helpt die kennis bij het beschermen van mensen tegen hoge schulden, excessieve risico's, fraude en cybercriminaliteit.

Uit een onderzoek van de Europese Commissie van vorig jaar kwam naar voren dat slechts 18 procent van de EU-burgers een hoog niveau van financiële kennis heeft. Bij 64 procent gaat het om een middelhoog niveau. De rest heeft een laag kennisniveau. Het gaat daarbij dan vaker om jonge mensen, vrouwen en mensen met lage inkomens of een laag opleidingsniveau.

Daarbij waren wel grote verschillen te zien binnen de lidstaten. In vier landen, namelijk Nederland, Zweden, Denemarken en Slovenië, had meer dan een kwart van de mensen een hoog financieel kennisniveau.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.