Nieuws

Vier op de tien mensen denken dat AI banen gaat kosten

Ruim veertig procent van de Nederlanders heeft inmiddels ervaring met het gebruik van generatieve AI. Over de impact op de arbeidsmarkt zijn mensen bezorgd: bijna vier op de tien denkt dat er banen zullen verdwijnen door AI.

Dat blijkt uit onderzoek van ING Research. Van de respondenten denkt 38 procent dat AI de komende jaren per saldo banen zal gaan kosten; 9 procent verwacht dat AI juist extra banen oplevert.

Tegelijk denken veel werkenden niet dat AI direct ten koste zal gaan van hun eigen baan. Slechts 1 procent denkt dat hun eigen baan door AI zal verdwijnen. Bijna de helft van de werkenden (48 procent) verwacht dat door AI hun baan (deels) zal veranderen, 37 procent ziet geen of nauwelijks impact van AI op de eigen job.

Het geloof in baanbehoud blijkt sterker onder respondenten die wat meer bekend zijn met AI en ook onder beroepsgroepen zoals managers en technici. Ondanks de brede impact op de arbeidsmarkt lijkt volgens ING Research de vrees voor het verlies van een groot aantal banen niet gegrond.

Tijdbesparend

Volgens de ING International Survey hebben vier op de tien Nederlanders generatieve AI al eens heeft gebruikt in het privéleven en een vergelijkbaar aantal voor het werk. Onder jongeren (18-24 jaar) ligt dit nog veel hoger, twee derde (66 procent) van hen heeft ervaring met generatieve AI.

De ervaringen die consumenten met generatieve AI hebben opgedaan zijn veelal positief. Zo geeft een deel van de gebruikers (zowel privé of voor werk) aan dat zij generatieve AI 'handig' vinden. Zowel bij privégebruik (20 procent) als bij professionele toepassingen (38 procent) geven respondenten aan dat AI ze helpt om tijd te besparen.

Slechts een relatief kleine groep gebruikers (respectievelijk privé 9 en werk 8 procent) geeft aan dat het gebruik van AI ze uiteindelijk tijd heeft gekost. Per saldo zijn ook meer gebruikers positief (28 procent) dan negatief (13 procent) over de kwaliteit van de resultaten die generatieve AI oplevert.

Gevaren

Consumenten zien zowel 'de kansen' als 'de gevaren' van AI: zo is 43 procent van de ondervraagden het eens met het statement dat AI een gevaar voor de samenleving kan vormen, terwijl een vrijwel even grote groep AI als kans voor de samenleving bestempelt.

De meerderheid van de consumenten verwacht ook dat AI hun leven verregaand zal gaan veranderen: 54 procent van de consumenten verwacht een grote impact van AI op hun dagelijks leven in de komende vijf jaar.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.