Nieuws

'Sterke stijging financiële hulpvraag ondernemers'

Steeds meer ondernemers kloppen aan bij schuldhulpverleners voor financiële hulp. Koepelorganisatie NVVK ziet ook steeds vaker hogere inkomens die hulp nodig hebben.

Dat blijkt uit het jaarverslag van schuldhulpverleningskoepel NVVK. NVVK wijst de nasleep van corona aan als een van de grootste oorzaken van de problemen bij ondernemers. De groep ondernemers met geldproblemen groeide tussen 2022 en 2023 met maar liefst 62 procent. Het gaat vooral om eenmanszaken en kleinere organisaties.

Zo'n 400 duizend ondernemers vroegen tijdens de coronacrisis om uitstel van belastingen. Eind 2023 werd duidelijk dat er nog zo'n 226 duizend ondernemers waren met een openstaande schuld bij de fiscus. Die hadden sinds oktober 2022 een betalingsregeling, maar veel ondernemers bleken niet of slechts ten dele hun schulden te betalen.

Een flinke groep van 43 duizend ondernemers betaalde niets, en een groep van 91 duizend ondernemers betaalde sporadisch. De fiscus besloot voor die twee groepen over te gaan tot beschikkingen en het intrekken van de betalingsregeling.

Inkomensniveau

"Naarmate in de loop van vorig jaar duidelijk werd dat de Belastingdienst in het najaar van 2023 uitgestelde vorderingen echt zou gaan innen, beseften ondernemers dat ze in actie moesten komen", aldus de koepelorganisatie. Het gemiddelde schuldbedrag bij ondernemers is volgens NVVK 72.244 euro.

Onder meer vanwege het grotere aandeel ondernemers steeg ook het gemiddelde inkomensniveau van alle hulpvragers. Steeds meer middeninkomens kampen met financiële uitdagingen. "De trend maakt duidelijk dat ook bij een baan met een modaal inkomen (€ 1.995-€ 3.458 bruto per maand) de betaalbaarheid van het bestaan onder druk kan komen", schrijft het NVVK.

Basisdienstverlening

De koepelorganisatie benadrukt in het jaarverslag het belang van samenwerking tussen organisaties bij schuldhulpverlening en pleit voor een zogenoemde basisdienstverlening. "Dat duidt op het in heel Nederland gelijktrekken van het aanbod aan financiële hulpverlening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeerde na onderzoek dat de best presterende gemeenten veel meer hulpvragers met schulden bereiken dan andere gemeenten."

Wanneer alle gemeenten op het niveau van de gemeentelijke koplopers komen, kan het aantal schuldregelingen verdubbelen tot 45 duizend per jaar, schreef het ministerie in november 2023 in een Kamerbrief. "Dat is belangrijk met het oog op de doelstelling om in 2030 het aantal mensen met problematische schulden te halveren in vergelijking met 2015", aldus de NVVK.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.