Nieuws

Allianz Trade: Meerderheid bedrijven lijdt schade door fraude

Een ruime meerderheid van de bedrijven liep afgelopen jaar daadwerkelijk schade op door fraude.

Dat blijkt uit het derde jaarlijks fraudeonderzoek in Nederland en België van kredietverzekeraar Allianz Trade. In 2023/2024 kreeg 69 procent van de bedrijven te maken met fraudepogingen, waarvan 91 procent ook tot daadwerkelijke schade leidde.

Volgens Allianz hebben veel bedrijven een "vals gevoel van veiligheid" wat betreft fraude. "Aan de ene kant is 95 procent van de bedrijven tevreden over de maatregelen die ze nemen en de bescherming die ze hebben opgebouwd. Tegelijkertijd geven bedrijven aan dat ze fraude als een toenemend gevaar ervaren. Alleen denken ze dat het voor het eigen bedrijf niet zo’n vaart zal lopen. Dat is een misplaatst gevoel van veiligheid. Een meerderheid van de bedrijven lijdt daadwerkelijk schade", aldus Allianz.

Volgens Allianz is de schade bij 55 procent van de gevallen hoger dan vijftigduizend euro. Bij 16 procent is het bedrag hoger dan twee ton. Bij interne fraude leidt 2 procent tot schades hoger dan 1 miljoen euro, bij externe fraude is dat 5 procent.

Interne fraude is nog altijd de meest voorkomende vorm van fraude. 56 procent van de bedrijven en organisaties had te maken met interne fraude(pogingen). Op de eerste plaats van de top drie van het soort fraude staat het ontvreemden van goederen (49 procent), op de tweede plek het vervalsen van documenten (39 procent) en op de derde plaats het ontvreemden van geld (36 procent).

Profiel fraudeur

Dit jaar is in het onderzoek ingezoomd op het profiel van de interne fraudeur. Vaak zijn het mannen die minder dan vijf jaar in dienst zijn. En dan vooral in de leeftijdscategorie van 26 tot 45 jaar (74 procent). Het gaat daarbij meestal om kleinere schadeposten.

De grote schades door interne fraude worden vooral gepleegd door seniors die al langer in dienst zijn. Allianz: "Zij genieten bij collega's en superieuren doorgaans groot vertrouwen. Dat verschaft hen allerlei vrijheden, waaronder toegang tot vertrouwelijke systemen en informatie. Bijna 20 procent van (grote) schades door interne fraude wordt veroorzaakt door een lid van directie of management."

Ook opvallend is dat 59 procent van de fraudegevallen niet wordt gemeld bij de politie. Wel wordt vaker de hulp van een extern bedrijf ingeschakeld, zoals een ICT-bedrijf, advocatenkantoor of recherchebureau. Eén op de vijf bedrijven handelt fraude zelf af.

Analyses

Dat de bedrijven fraude als toenemend risico ervaren valt ook op te maken uit het aantal frauderisicoanalyses dat organisaties laten uitvoeren. Dat is verder toegenomen. Hiervoor worden vooral externe uitvoerders voor ingezet, waaronder accountants- en adviesbureaus. Allianz signaleert wel dat veel bedrijven aanhikken tegen de kosten van zo'n analyse en hem daarom niet laten uitvoeren.

Er is ook een lichte toename in het aantal bedrijven dat thuiswerken als een frauderisico ziet. In 2023 was dat 50 procent van de bedrijven en organisaties, in 2024 is dat percentage opgelopen naar 55 procent. In 2022 was dat percentage nog maar 34 procent. Het aantal bedrijven dat maatregelen nam is gestegen van 50 procent tot 61 procent. Maatregelen die bedrijven nemen liggen vaak in de digitale sfeer, zoals twee-factorauthenticatie, VPN, firewalls en antivirus-software.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.