Nieuws

Fiscaal surfen - Week 23

Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.

Box 3

Hoge Raad keurt herstelwet spaartaks af, accountants verwachten 'bergen werk'
De Hoge Raad heeft de huidige herstelregeling, voor Nederlanders die de afgelopen jaren mogelijk te veel belasting hebben betaald op hun beleggingen, afgekeurd. Accountants en fiscalisten verwachten "bergen werk" als gevolg van de uitspraak.

Hoge Raad 6 juni 2024: box 3-heffing in strijd met EVRM
De Hoge Raad heeft 6 juni 2024 een aantal belangrijke arresten gewezen. Daarbij is geconcludeerd dat de herstelwet box 3 alsmede de overbruggingswet box 3 die vanaf 2023 geldt in strijd is met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht in het Europees verdrag van de rechten van de mens (EVRM). Als het werkelijk rendement lager is geweest dan het forfaitair rendement in een bepaald jaar, dan moet rechtsherstel worden geboden, oftewel een vermindering van de box 3-heffing worden toegekend.
(Bron: NBA)

Let op bezwaartermijn definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2023 box 3 spaarders
De Belastingdienst legt belastingplichtigen met uitsluitend banktegoeden in box 3, de zogenoemde box 3 spaarders, definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2023 geautomatiseerd op. Daarbij wordt uitgegaan van een forfaitair rendementspercentage over de stand van de tegoeden per 1 januari 2023 van 0,92%. In het licht van de recente 6 juni-arresten kan deze heffing wel eens te hoog zijn, als het werkelijk genoten rendement over 2023 lager is geweest.
(Bron: NBA)

Reactie op uitspraak Hoge Raad inzake box 3
Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst) reageert op de uitspraak van de Hoge Raad inzake 5 arresten over box 3.
(Bron: Rijksoverheid)

Arbovrijstelling

Gezonde lunch onder oude wetgeving (tot en met 2021) vrijgesteld
Volgens een arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2024 zijn gezonde lunches die werkgevers gratis verstrekken aan hun werknemers, gericht vrijgestelde arbovoorzieningen. De wetgeving die hierover gaat, is in 2022 gewijzigd. Daarom heeft het arrest geen gevolgen voor de toepassing van de huidige gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen.
(Bron: Belastingdienst)

Rekenregels

Rekenregels per 1 juli 2024
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 5 juni 2024 de Rekenregels per 1 juli 2024 gepubliceerd.
(Bron: Taxence)

Europese verkiezingen

Europese verkiezingen: EY maakt overzicht van fiscale standpunten Nederlandse partijen
Ter gelegenheid van de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni heeft EY een overzicht gemaakt van fiscale punten in de verkiezingsprogramma's van deelnemende Nederlandse politieke partijen.

Zonnepanelen

Pro-rata btw-aftrek voor stichtingskosten van woning
De Hoge Raad heeft op 31 mei 2024 uitspraak gedaan die van belang is voor partijen die gebouwen laten voorzien van zonnepanelen.
(Bron: PwC)

Besluiten

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.