Nieuws

Invest-NL kan voortaan blended finance inzetten

Minister Adriaansens van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Raad van Bestuur van Invest-NL hebben een convenant ondertekend dat het voor Invest-NL mogelijk maakt om blended finance constructies op te zetten.

Dit convenant biedt Invest-NL een raamwerk voor het opzetten van financieringsstructuren waarbij subsidies als mogelijk revolverende financiering worden ingezet en gecombineerd met privaat kapitaal. "Dit betekent dat er nieuwe financieringsmogelijkheden ontstaan voor projecten en ondernemingen die belangrijk zijn voor de grote maatschappelijke transities naar een duurzaam en innovatief Nederland", aldus Invest-NL.

Blended finance betekent dat publieke middelen worden gebruikt om privaat kapitaal aan te trekken voor bedrijven en projecten met maatschappelijke meerwaarde. "Hiermee worden risicovolle en innovatieve projecten mogelijk gemaakt die zonder deze combinatie van financiering geen toegang hadden tot voldoende financiering. Het doel is om belangrijke maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid en innovatie te bereiken door financiële obstakels te verwijderen", laat Invest-NL weten.

Visiedocument

In het visiedocument 'Visie op Blended Finance' licht Invest-NL de mogelijkheden van blended finance toe. Bij blended finance kunnen de subsidies worden gebruikt in verschillende revolverende vormen, zoals achtergestelde leningen, quasi-eigen vermogen of andere financieringsinstrumenten met een terugbetalingsverplichting.

"Dit helpt om de risico's te verminderen voor private investeerders, waardoor zij eerder bereid zijn te investeren in voor de transitie belangrijke en risicovolle projecten. Hiermee wordt eveneens bewerkstelligt dat gelden weer terugvloeien naar de Staat", aldus Invest-NL.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.